Baneris1
Baneris2
Baneris3
Baneris4

NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS! (Seneka) - NE MOKYKLAI, O GYVENIMUI MOKOMĖS!

Ugdymo proceso organizavimas (2020 – 2021 mokslo metai)

Nuotolinės ugdymo karjeros paslaugos gimnazistams

„Gyvenime labai svarbu siekiant savo tiksų nekenkti kitiems“

Kūrybiškumas gali būti magiškas…

Kūrybiškumas gali būti magiškas…

„Kūrybiškumas - ne magija, bet jis gali būti magiškas“ - (Wyse, D. ir Dowson, P. (2013), Iš Knygos apie mokinių kūrybiškumą).         Erasmus+ projektas MAD – Make a difference! (liet. „Pa(si)keisk!“) įkvepia projekto dalyvius gražiems geriems darbams....

Plačiau

Mūsų pasiekimai

Olimpiados

Olimpiados

SVEIKINAME Druskininkų savivaldybės mokinių chemijos olimpiados nugalėtoją ir prizinink...
Konkursai

Konkursai

  SVEIKINAME PIJŲ DOMANTĄ VALENTUKEVIČIŲ, 4a kl., respublikiniame vertimo ...
Sporto pasiekimai

Sporto pasiekimai

SVEIKINAME Kūno  kultūros mokytoją Danguolę Jauniškienę ir jos merg...