Baneris1
Baneris2
Baneris3
Baneris4

NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS! (Seneka) - NE MOKYKLAI, O GYVENIMUI MOKOMĖS!

Ugdymo proceso organizavimas (2020 – 2021 mokslo metai)

Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, renginiai

Gamtos mokslų konferencijoje – šiandienos realijos

Kūrybiškumas gali būti magiškas…

Kūrybiškumas gali būti magiškas…

„Kūrybiškumas - ne magija, bet jis gali būti magiškas“ - (Wyse, D. ir Dowson, P. (2013), Iš Knygos apie mokinių kūrybiškumą).         Erasmus+ projektas MAD – Make a difference! (liet. „Pa(si)keisk!“) įkvepia projekto dalyvius gražiems geriems darbams....

Plačiau

Mūsų pasiekimai

Olimpiados

Olimpiados

SVEIKINAME PIJŲ DOMANTĄ VALENTUKEVIČIŲ, 4a kl., respublikinėje chemijos olimpiadoje lai...
Konkursai

Konkursai

  SVEIKINAME LAIMONĄ VALENTUKEVIČIŲ, 3c kl., apdovanotą II laipsnio diplom...
Sporto pasiekimai

Sporto pasiekimai

SVEIKINAME Kūno  kultūros mokytoją Danguolę Jauniškienę ir jos merg...