Baneris1
Baneris2
Baneris3
Baneris4

NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS! (Seneka) - NE MOKYKLAI, O GYVENIMUI MOKOMĖS!

Ugdymo proceso organizavimas (2020 – 2021 mokslo metai)

„Gyvenime labai svarbu siekiant savo tiksų nekenkti kitiems“

„Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbėja visą pasaulį“ (Talmudas)

Kūrybiškumas gali būti magiškas…

Kūrybiškumas gali būti magiškas…

„Kūrybiškumas - ne magija, bet jis gali būti magiškas“ - (Wyse, D. ir Dowson, P. (2013), Iš Knygos apie mokinių kūrybiškumą).         Erasmus+ projektas MAD – Make a difference! (liet. „Pa(si)keisk!“) įkvepia projekto dalyvius gražiems geriems darbams....

Plačiau

Mūsų pasiekimai

Olimpiados

Olimpiados

SVEIKINAME   Druskininkų savivaldybės mokinių geografijos olimpiados ...
Konkursai

Konkursai

  SVEIKINAME PIJŲ DOMANTĄ VALENTUKEVIČIŲ, 4a kl., respublikiniame vertimo ...
Sporto pasiekimai

Sporto pasiekimai

SVEIKINAME Kūno  kultūros mokytoją Danguolę Jauniškienę ir jos merg...