Mokytojai

 

Gimnazijoje dirbantys mokytojai

Vadovauja klasei

Lietuvių kalba

Lina Dudulienė

mokytoja metodininkė

valstybinio egzamino vertintoja

Rita Gervelienė

mokytoja metodininkė

valstybinio egzamino vertintoja

Ramutė Janulevičienė

mokytoja metodininkė

valstybinio egzamino vertintoja

3A
Ramunė Karlonienė

mokytoja metodininkė

4A
Laima Zdančiuvienė

mokytoja metodininkė

valstybinio egzamino vertintoja

Anglų kalba
Neringa Guželienė

mokytoja metodininkė

valstybinio egzamino vertintoja

Birutė Juodzevičienė

mokytoja ekspertė

valstybinio egzamino vertintoja

Daiva Miškinienė

mokytoja metodininkė

valstybinio egzamino vertintoja

Nerijus Plūkys

mokytojas metodininkas

valstybinio egzamino vertintojas

3D
Gitana Stukienė

mokytoja metodininkė

valstybinio egzamino vertintoja

Lina Šerkšnaitė

mokytoja metodininkė

valstybinio egzamino vertintoja

1A

Rusų kalba

Oksana Belkina

vyresnioji mokytoja

Vilija Šimkonytė vyresnioji mokytoja
Vokiečių kalba
Jūratė Stulpinienė

vyresnioji mokytoja

2C, 4C

Prancūzų kalba
Vitalija Žaldokienė
Ispanų kalba
Gitana Stukienė
Matematika
Lina Jaskelevičienė

mokytoja metodininkė

Aušra Jonavičienė

mokytoja metodininkė

Zenonas Maskalenka

mokytojas metodininkas

Valė Peluritienė

mokytoja metodininkė

Informacinės technologijos
Mindaugas Streikus

vyresnysis mokytojas

Edvinas Vilkas

mokytojas metodininkas

Fizika
Dijana Bartainienė

vyresnioji mokytoja

SnieguolėTamulevičienė

vyresnioji mokytoja

Chemija
Giedrė Matulevičienė

vyresnioji mokytoja

Elita Senkevič

vyresnioji mokytoja

Biologija

Nijolė Krukonienė

vyresnioji mokytoja

Danutė Šlajuvienė

mokytoja metodininkė

1Ė, 4B

Daiva Vasiljevienė

mokytoja metodininkė

2Ė, 3C

Istorija
Eglė Aurylienė

mokytoja metodininkė

Juozas Dailydė

mokytojas metodininkas

Ramunė Sadauskienė

mokytoja metodininkė

Geografija
Ramunė Lesevičiūtė-Stulgaitienė

vyresnioji mokytoja

Laima Streikuvienė

vyresnioji mokytoja

3B

Ekonomika ir verslumas
Daiva Vasiljevienė
Tikyba
Dalė Urbonienė

mokytoja metodininkė

1D, 4D

Etika, filosofija
Viktorija Purvinienė

mokytoja

Psichologija
Dalė Kuzmickienė

mokytoja metodininkė

Lotynų kalba
Ramutė Janulevičienė
Fizinis ugdymas
Haroldas Eitmantis

mokytojas metodininkas

Danguolė Jauniškienė

mokytoja metodininkė

2B

Danielius Urmanavičius

vyresnysis mokytojas
Sportinis šokis
Rūta Dvorkinienė

mokytoja metodininkė

2D, 2F,1B

Muzika
Ronata Balkaitienė

mokytoja metodininkė

Dailė
Genė Sutkienė

mokytoja metodininkė

Virginijus Sutkus

mokytojas metodininkas

Grafinis dizainas
Aurelija Zubrickaitė

vyresnioji mokytoja

Braižyba, fotografija, filmų kūrimas
Virginijus Sutkus

mokytojas metodininkas

Teatras
Laima Zdančiuvienė
Technologijos
Jonas Dudulis

mokytojas metodininkas

Aušra Markevičiūtė

vyresnioji mokytoja

Edita Nevulienė-Nemunaitienė

 mokytoja

2A
Žmogaus sauga
Aušra Markevičiūtės
Vairavimo mokymas
Jonas Dudulis
Julius Petrulevičius