Mokytojai

 

Gimnazijoje dirbantys mokytojai

Vadovauja klasei

Lietuvių kalba
Lina Dudulienė

mokytoja metodininkė

valstybinio egzamino vertintoja

Rita Gervelienė

mokytoja metodininkė

valstybinio egzamino vertintoja

Ramutė Janulevičienė

mokytoja metodininkė

valstybinio egzamino vertintoja

4A
Ramunė Karlonienė

mokytoja metodininkė

Laima Zdančiuvienė

mokytoja metodininkė

valstybinio egzamino vertintoja

Anglų kalba
Neringa Guželienė

mokytoja metodininkė

valstybinio egzamino vertintoja

Birutė Juodzevičienė

mokytoja ekspertė

valstybinio egzamino vertintoja

Rovena Kvaraciejūtė

mokytoja metodininkė

Daiva Miškinienė

mokytoja metodininkė

valstybinio egzamino vertintoja

Nerijus Plūkys

mokytojas metodininkas

valstybinio egzamino vertintojas

4D, 4Ė
Gitana Stukienė

mokytoja metodininkė

valstybinio egzamino vertintoja

Lina Šerkšnaitė

mokytoja metodininkė

valstybinio egzamino vertintoja

2A

Rusų kalba
Oksana Belkina

vyresnioji mokytoja

1A

Vilija Šimkonytė vyresnioji mokytoja 1B
Vokiečių kalba
Jūratė Stulpinienė

vyresnioji mokytoja

3C

Prancūzų kalba
Vitalija Žaldokienė
Ispanų kalba
Gitana Stukienė
Matematika
Lina Jaskelevičienė

mokytoja metodininkė

Aušra Jonavičienė

mokytoja metodininkė

Zenonas Maskalenka

mokytojas metodininkas

Valė Peluritienė

mokytoja metodininkė

1C

Informacinės technologijos
Mindaugas Streikus

vyresnysis mokytojas

Edvinas Vilkas

mokytojas metodininkas

Fizika
Dijana Bartainienė

vyresnioji mokytoja

SnieguolėTamulevičienė

vyresnioji mokytoja

Chemija
Giedrė Matulevičienė

vyresnioji mokytoja

Elita Senkevič

vyresnioji mokytoja

Rita Zakšiauskienė

vyresnioji mokytoja

Biologija
Danutė Šlajuvienė

mokytoja metodininkė

Daiva Vasiljevienė

mokytoja metodininkė

3Ė, 4C

Istorija
Juozas Dailydė

mokytojas metodininkas

Ona Petruninienė

vyresnioji mokytoja

Ramunė Sadauskienė

mokytoja metodininkė

Geografija
Ieva Kadziauskienė

vyresnioji mokytoja

Ramunė Lesevičiūtė-Stulgaitienė

vyresnioji mokytoja

Laima Streikuvienė

vyresnioji mokytoja

4B

Ekonomika ir verslumas
Romualdas Kličius
Daiva Vasiljevienė
Tikyba
Dalė Urbonienė

mokytoja metodininkė

Etika, filosofija
Viktorija Purvinienė

mokytoja

2C
Psichologija
Agnė Petrauskaitė

Lotynų kalba
Ramutė Janulevičienė
Ugdymas karjerai
Jūratė Stulpinienė
Fizinis ugdymas
Haroldas Eitmantis

mokytojas metodininkas

Danguolė Jauniškienė

mokytoja metodininkė

3B

Danielius Urmanavičius

vyresnysis mokytojas
Sportinis šokis
Rūta Dvorkinienė

mokytoja metodininkė

2B, 2D,3D

Muzika
Ronata Balkaitienė

mokytoja metodininkė

Dailė
Genė Sutkienė

mokytoja metodininkė

Virginijus Sutkus

mokytojas metodininkas

1D
Grafinis dizainas
Aurelija Zubrickaitė

vyresnioji mokytoja

Braižyba, fotografija, filmų kūrimas
Virginijus Sutkus

mokytojas metodininkas

Teatras
Laima Zdančiuvienė
Technologijos
Jonas Dudulis

mokytojas metodininkas

Aušra Markevičiūtė

vyresnioji mokytoja

Edita Nevulienė-Nemunaitienė

vyresnioji mokytoja

3A
Žmogaus sauga
Aušra Markevičiūtės
Vairavimo mokymas
Jonas Dudulis
Julius Petrulevičius