ES PROJEKTAI

PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

 

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką.

 

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

 

Projekto fondas – Europos regioninės plėtros fondas.

 

Įgyvendinant projektą 2020 – 2021 metais Druskininkų „Ryto“ gimnazija gavo 8 nešiojamus ir 27 planšetinius kompiuterius.