Mokytojams

 

 

 

  • Dėl korepetitorių veiklos  (parsisiųsti)
  • Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas  (parsisiųsti
  • Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtini elgesį mokykloje atmintinė (parsisiųsti)