Mokytojams

 

 

 

  • Dėl korepetitorių veiklos  (parsisiųsti)
  • Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka  (parsisiųsti
  • Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarka  (parsisiųsti)
  • Ištrauka iš gimnazijos 2019 – 2020 mokslo metų ugdymo plano (parsisiųsti)
  • Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtini elgesį mokykloje atmintinė (parsisiųsti)