Olimpiados

SVEIKINAME


Respublikinės rusų kalbos (gimtosios ir užsienio)  olimpiados nugalėtoją 

ANNĄ UTESHEVĄ,

3d kl.,  laimėjusią I vietą, mokytoja O. Belkina.

2018-04-14

 

 


Savivaldybės 8-12 klasių mokinių dailės olimpiados II etapo prizininkes:

ANNĄ UTESHEVĄ, 3d kl. mok., laimėjusią II vietą,  mok. V. Sutkus,

UGNĘ ČEBATORIŪTĘ, 3ė kl. mok., laimėjusią III vietą, mok.V. Sutkus.

2018-03-07\

 

 


Respublikinės lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados prizininkę

UGNĘ PETROVAITĘ, 4c kl., mokytoja L. Dudulienė,

laimėjusią III vietą.

 

2018-03-09

 


Savivaldybės geografijos olimpiados  nugalėtojus:

ARŪNĄ PAJAUJĮ, 4d kl. mok.,laimėjusį I vietą,  mok. R. Griškonytė,

PIJŲ DOMANTĄ VALENTUKEVIČIŲ, 1a kl. mok., laimėjusį II vietą, mok. R. Griškonytė,

ROKĄ KARALUKĄ, 2a kl. mok., laimėjusį III vietą, mok. R. Lesevičiūtė.

2018-03-07

 

 

Geografijos olimpiados „Mano gaublys” nugalėtojus:

PIJŲ DOMANTĄ VALENTUKEVIČIŲ, 1a kl., mok. R. Griškonytė,

ARVYDĄ KALĖDĄ, 1a kl., mok. R. Griškonytė,

LUKĄ ORLIUKĄ, 2a kl., mok. R. Lesevičiūtė,

ARŪNĄ PAJAUJĮ, 4d kl., mok. R. Griškonytė,

JULIŲ GVOZDIOVĄ, 1a kl., mok. R. Griškonytė,

EVELINĄ SPRUOGYTĘ, 3b kl., mok. R. Griškonytė,

DEIVIDĄ BRAZAUSKĄ, 2ė kl., mok. R. Lesevičiūtė.

 

2018-03-01

 


Savivaldybės technologijų olimpiados  „Šimtas ateities ženklų Lietuvai“ prizininkus:

 ŽYMANTĄ PAJAURĮ , 1a kl. mok., konstrukcinių medžiagų kūrybinės veiklos grupėje (9-10 klasės), užėmusį I vietą, mok.  J. Dudulis,

INETĄ GRUZDYTĘ, 3f kl. mok.,  konstrukcinių medžiagų kūrybinės veiklos grupėje (11-12 klasės), užėmusią  I vietą, mok. J.  Dudulis,

DOROTĖJĄ LIAUKEVIČIŪTĘ, 2a kl.  mok., tekstilės kūrybinės veiklos grupėje (9-10 klasės), užėmusią III vietą, mok. E. Nevulienė-Nemunaitienė.

 


Savivaldybės mokinių istorijos olimpiados nugalėtojus:

UGNĘ PETROVAITĘ, 4c kl. mok., laimėjusią I vietą, mok. D. Platūkienė,

INDRĘ SURAUČIŪTĘ, 4a kl. mok., laimėjusią II vietą, mok. R. Sadauskienė,

MILDĄ JANEIKATĘ, 4a kl.mok., laimėjusią IIIvietą, mok. E. Aurylienė,

MINDAUGĄ ČESNULEVIČIŲ, 3a kl. mok., laimėjusį III vietą, mok. E. Aurylienė.

 

2018-02-27


Savivaldybės  mokinių matematikos olimpiados nugalėtojus:

MANTĄ RAMOŠKĄ, 2a kl. mok., laimėjusį I vietą,  mok. V.Peluritienė,

ERIKĄ MITKŲ, 4b kl. mok., laimėjusį I vietą,  mok. R.Šarkelienė,

JULIŲ GVOZDIOVĄ, 1a kl. mok., laimėjusį II vietą,  mok. A.Jonavičienė,

MANTĄ PTAKAUSKĄ, 3a kl. mok., laimėjusį II vietą, mok. Z.Maskalenka,

JUSTINĄ GALČIŲ, 1b kl. mok., laimėjusį  III vietą, mok. L.Jaskelevičienė,

DOVYDĄ KALĖDĄ, 4a kl. mok., laimėjusį  III vietą, mok. L.Jaskelevičienė.

2018-02-09


Savivaldybės mokinių rusų kalbos olimpiados nugalėtojas ir prizininkes:

ANNĄ UTESHEVĄ, 3d kl. mok., laimėjusią I vietą, mok. O. Belkina;

EMILIJĄ KRAVČENKO, 2a kl. mok., laimėjusią II vietą, mok. L. Balkienė;

PAULINĄ LUKAŠEVIČ, 3b kl., mok., laimėjusią III vietą, mok. O Belkina.

2018-02-13


Savivaldybės mokinių fizikos  olimpiados nugalėtojus ir prizininkus:

JULIŲ GVOZDIOVĄ, 1a kl. mok.,

ROKĄ KARALUKĄ, 2a kl. mok., 

MINDAUGĄ ČESNULEVIČIŲ, 3a kl. mok.,

DOVYDĄ KALĖDĄ, 4a kl. mok., laimėjusius I vietą, mok. G. Žaldokas.

PIJŲ DOMANTĄ VALENTUKEVIČIŲ, 1a kl. mok.,

LUKĄ ORLIUKĄ, 2a kl. mok.,

DOVYDĄ BALIONĮ, 4ė kl. mok., laimėjusius II vietą, mok. G. Žaldokas.

ALEKSANDRĄ VERBICKAJĄ, 1a kl. mok., laimėjusią III vietą, mok. G. Žaldokas.

 

2018-02-02


Savivaldybės mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados nugalėtojus ir prizininkus:

EVIJĄ BURAITĘ, 2a kl., mokytoja L. Dudulienė,

UGNĘ PETROVAITĘ, 4c kl., mokytoja L. Dudulienė,

laimėjusias I vietą;

RUSNĘ KULIEŠIŪTĘ, 2a kl., mokytoja L. Dudulienė,

MILDĄ JANEIKAITĘ, 4a kl., mokytoja R. Gervelienė,

laimėjusias II vietą;

GIEDRĘ ZDANAVIČIŪTĘ, 2a kl., mokytoja L. Dudulienė,

MINDAUGĄ ČESNULEVIČIŲ, 3a kl., mokytoja L. Zdančiuvienė,

laimėjusius III vietą.

 

2018-01-25

 


Druskininkų savivaldybės mokinių chemijos olimpiados nugalėtojus:

JULIŲ GVOZDIOVĄ, 1a kl., laimėjusį I vietą,  mok. R.Zakšiauskienė,

UGNĘ PETROVAITĘ, 4c kl., laimėjusią I vietą, mok. G.Matulevičienė,

 

PIJŲ DOMANTĄ VALENTUKEVIČIŲ, 1a kl., laimėjusį II vietą,  mok. R.Zakšiauskienė,

GABRIELĘ JAUNEIKAITĘ, 3a kl., laimėjusią II vietą, mok. G.Matulevičienė,

 

ŽYMANTĄ PAJAURĮ, 1a kl., laimėjusį III vietą,  mok. R.Zakšiauskienė,

KAROLINĄ MATIUKIEVIČ, 4b kl., laimėjusią III vietą,  mok. G.Matulevičienė.

 

2018-01-19


Druskininkų savivaldybės  biologijos olimpiados  nugalėtojus:

JULIŲ GVOZDIOVĄ, 1a kl., laimėjusį I vietą, mok. N.Krukonienė,

ELZĘ SVIRNELYTĘ, 1a kl., laimėjusią II vietą,  mok. N.Krukonienė,

KAROLINĄ MATEKONYTĘ, 2a kl., laimėjusią III vietą,  mok. D.Šlajuvienė,

 

 

 

 

ROKĄ NAVICKĄ, 4a kl., laimėjusį I vietą, mok. N.Krukonienė,

GABRIELĘ JAUNEIKAITĘ, 3a kl., laimėjusią II vietą,  mok. N.Krukonienė,

MARIĄ SMIRNOVĄ, 4c kl., laimėjusią III vietą,  mok. E.Kavaliauskienė.

 

 

2018-01-12

 


Druskininkų savivaldybės anglų kalbos olimpiados nugalėtojus:

PAULIŲ ZBARAUSKĄ, 3ė kl., laimėjusį I vietą, mok. N. Plūkys,

GIEDRIŲ ALESIŲ, 3a kl., laimėjusį II vietą, N. Plūkys,

UGNĘ ČEBATORIŪTĘ, 3ė kl., laimėjusią II vietą, N. Plūkys,

TITĄ GAPŠEVIČIŲ, 3a kl., laimėjusį III vietą,  mok. D. Miškinienė.

 

2018-01-10


XXIX  Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II etapo nugalėtojus:

NEDĄ ARAVIČIŲ, 4a kl.,  laimėjusį I vietą,

MANTĄ PTAKAUSKĄ, 3a kl.,  laimėjusį II vietą,

ERIKĄ MITKŲ, 4b kl., laimėjusį III vietą,

mokytojas E. Vilkas

2017-12-08


Alytaus apskrities jaunųjų matematikų K. Klimavičiaus vardo olimpiados  komandą:

TITĄ GAPŠEVIČIŲ, 3a kl. mok.,

NEDĄ ARAVIČIŲ, 4a kl. mok.,

DOVYDĄ BALIONĮ, 4ė kl. mok.,

DOVYDĄ KALĖDĄ, 4a kl. mok.,

ERIKĄ MITKŲ, 4b kl. mok., laimėjusią III vietą,

mokytoja L. Jaskelevičienė

 

2017-12-01