Mokiniams

  • Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka  (parsisiųsti
  • Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarka  (parsisiųsti)
  • Ištrauka iš gimnazijos 2017 – 2018 mokslo metų ugdymo plano (parsisiųsti)

Būsimiems vienuoliktokams pateikiame:

  •  trumpą vidurinio ugdymo programos aprašą, individualaus ugdymo plano sudarymo principus (parsisiųsti)
  • individualaus plano keitimo tvarką (parsisiųsti)