Mokiniams

Informacija apie mokinių priėmimą

Suformuotos 4 pirmosios gimnazijos (9-os) klasės po 25 mokinius.

Sąrašai yra raštinėje ir mokyklos pirmojo aukšto fojė skelbimų lentoje prie budėtojo (rugpjūčio 1-10 d.).


Į I-ąją (9) gimnazijos klasę priimta 100 mokinių, kurių 8-os klasės mokymosi rezultatų vidurkiai nežemesni nei 7.

Norėdami pasitikslinti, ar esate įtraukti į 2018 – 2019 m.m. gimnazijos mokinių sąrašus, kreipkitės į raštinę.

 

Gimnazijos administracija


  • Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka  (parsisiųsti
  • Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarka  (parsisiųsti)
  • Ištrauka iš gimnazijos 2017 – 2018 mokslo metų ugdymo plano (parsisiųsti)

Būsimiems vienuoliktokams pateikiame:

  •  trumpą vidurinio ugdymo programos aprašą, individualaus ugdymo plano sudarymo principus (parsisiųsti)
  • individualaus plano keitimo tvarką (parsisiųsti)