Mokiniams


Interaktyvi svetainė www.askritiskas.lt yra skirta jaunimui (nuo 14 m.), kuris siekia kritiškai vertinti informaciją, galimybes, yra atviras visuomenei, nebijantis iššūkių ir atsakomybės, nori būti sveikas, stiprus, atsparus, mylintis gyvenimą ir žinantis savo vertę.

 

Apsilankykite interneto svetainėje ir tapkite  www.askritiskas.lt   bendruomenės nariu.


Informacija apie mokinių priėmimą

Suformuotos 4 pirmosios gimnazijos (9-os) klasės po 25 mokinius.

Sąrašai yra raštinėje ir mokyklos pirmojo aukšto fojė skelbimų lentoje prie budėtojo (rugpjūčio 1-10 d.).


Į I-ąją (9) gimnazijos klasę priimta 100 mokinių, kurių 8-os klasės mokymosi rezultatų vidurkiai nežemesni nei 7.

Norėdami pasitikslinti, ar esate įtraukti į 2018 – 2019 m.m. gimnazijos mokinių sąrašus, kreipkitės į raštinę.

 

Gimnazijos administracija


  • Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka  (parsisiųsti
  • Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarka  (parsisiųsti)
  • Ištrauka iš gimnazijos 2018 – 2019 mokslo metų ugdymo plano (parsisiųsti)

Būsimiems vienuoliktokams pateikiame:

  •  trumpą vidurinio ugdymo programos aprašą, individualaus ugdymo plano sudarymo principus (parsisiųsti)
  • individualaus plano keitimo tvarką (parsisiųsti)