KORUPCIJOS PREVENCIJA

Gimnazijos 2023-2025 metų korupcijos prevencijos programa (parsisiųsti)

 

JEI SUSIDŪRĖTE SU GALIMA KORUPCINE VEIKA DRUSKININKŲ „RYTO“ GIMNAZIJOJE, GALITE KREIPTIS:

Tel.: 8 313 45871, el. paštas: jolita.vailioniene@rytogimnazija.lt
Asmuo, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą gimnazijoje – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Vailionienė.

Pateikti pranešimą raštu galima:

  • pristatant pranešimą į 207 kab. (darbo laikas 08:00-17:00 val.)
  • siunčiant paštu adresu: Druskininkų „Ryto“ gimnazija, Klonio g. 2, LT-66102 Druskininkai
  • siunčiant elektroniniu paštu: jolita.vailioniene@rytogimnazija.lt

Kreipiantis raštu nurodykite:

  • Vardą, pavardę.
  • Gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti).
  • Gimnazijos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas.
  • Skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

Druskininkų „Ryto“ gimnazija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

 

STT ragina pranešti apie korupciją

Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite (vienu iš būdų):
• visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 3333
• elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

• užpildydami pranešimą internetinėje svetainėje https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425


Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje, sąrašas