VIDURINIS UGDYMAS

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos pavaduotojų ugdymui funkcijos  (parsisiųsti)

 

Konsultacijų tvarkaraštis  (parsisiųsti)

 

2018 m. 43-osios abiturientų laidos  VBE ir stojimo į kitas mokslo įstaigas rezultatai  (parsisiųsti)

 


Ištrauka iš DRUSKININKŲ „RYTO“ GIMNAZIJOS

2018 – 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO

 

PIRMASIS SKIRSNIS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

5. Ugdymo organizavimas 2018-2019 mokslo metais:

5.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d.;

5.2. ugdymo proceso trukmėir pabaiga:

 

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė

I-III

06-20

185 ugdymo dienos

IV

05-24

165 ugdymo dienos

 

 

5.3. ugdymo procese skiriamos atostogos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

Vasaros (I-III klasėms)

2019-06-21

2019-08-31

Vasaros (IV klasėms)

Pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai

2019-08-31

 

6.Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

6.1. pirmasis pusmetis – rugsėjo 1 d. – sausio 18 d.,

6.2. antrasis pusmetis – sausio 21 d. – birželio 20 d. (I – III klasėms), sausio 21 d. – gegužės 24 d. (IV klasėms).

 

8. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų- balandžio 29 d. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.