VIDURINIS UGDYMAS

 


           

Ištrauka iš DRUSKININKŲ „RYTO“ GIMNAZIJOS

2022 – 2023 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO

 

 

  1. Ugdymo organizavimas 2022-2023 mokslo metais:

5.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.;

5.2. ugdymo proceso trukmė ir pabaiga:

 

Klasė Ugdymo proceso trukmė Ugdymo proceso pabaiga
I-II 185 ugdymo dienos 06-19
III 180 ugdymo dienos 06-12
IV 170 ugdymo dienos 05-29

 

Į ugdymo dienų skaičių įskaičiuojamos edukacinės išvykos, renginiai, vykstantys po pamokų ir/ar savaitgaliais, švenčių dienomis.

 

5.3. ugdymo procese skiriamos atostogos:

 

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2022-10-31 2022-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2022-12-27 2023-01-06
Žiemos 2023-02-13 2023-02-17
Pavasario (Velykų) 2023-04-11 2023-04-14
Vasaros (I-II klasėms) 2023-06-20 2023-08-31
Vasaros (III klasėms) 2023-06-13 2023-08-31
Vasaros (IV klasėms) Pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai 2023-08-31

 

  1. Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

6.1. pirmasis pusmetis – rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.,

6.2. antrasis pusmetis – vasario 1 d. – birželio 19 d. (I – II klasėms), vasario 1 d. – birželio 12 d. (III klasėms), vasario 1 d. – gegužės 29 d. (IV klasėms).

 

  1. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos gimnazijoje 2022-2023 mokslo metais pradedamos 8.30 val. Pamokų laikas:

1 pamoka       8.30 – 9.15 val.

2 pamoka       9.25 – 10.10 val.

3 pamoka       10.20 – 11.05 val.

4 pamoka       11.25 – 12.10 val.

5 pamoka       12.30 – 13.15 val.

6 pamoka       13.25 – 14.10 val.

7 pamoka       14.20 – 15.05 val.

8 pamoka       15.15 – 16.00 val.

9 pamoka       16.10 – 16.55 val.

 

  1. Jeigu Gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų – balandžio 17 d. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jam suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
  2. Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 7 priedu.


Konsultacijų tvarkaraštis  (parsisiųsti)

 

2022 m. 47-osios abiturientų laidos  VBE ir stojimo į kitas mokslo įstaigas rezultatai  (parsisiųsti)