VIDURINIS UGDYMAS

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos pavaduotojų ugdymui funkcijos  (parsisiųsti)

 

2017 m. 42-osios abiturientų laidos  VBE ir stojimo į kitas mokslo įstaigas rezultatai  (parsisiųsti)

 


Ištrauka iš DRUSKININKŲ „RYTO“ GIMNAZIJOS

2017 – 2018 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO

 

PIRMASIS SKIRSNIS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

5. Ugdymo organizavimas 2017-2018 mokslo metais:

5.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.;

5.2. ugdymo proceso trukmė ir pabaiga:

 

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė

I-III

06-15

181 ugdymo diena

IV

05-25

 166 ugdymo dienos

 

5.3. ugdymo procese skiriamos atostogos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27

2018-01-03

Žiemos

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06

Vasaros (I-III klasėms)

2018-06-18

2018-08-31

Vasaros (IV klasėms)

Pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai

2018-08-31

 

6. Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

6.1. pirmasis pusmetis – rugsėjo 1 d. – sausio 19 d.,

6.2. antrasis pusmetis – sausio 22 d. – birželio 15 d. (I – III klasėms), sausio 22 d. – gegužės 25 d. (IV klasėms).

 

8. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų- balandžio 9 d.