VIDURINIS UGDYMAS

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos pavaduotojų ugdymui funkcijos  (parsisiųsti)

 

Konsultacijų tvarkaraštis  (parsisiųsti)

 

2018 m. 43-osios abiturientų laidos  VBE ir stojimo į kitas mokslo įstaigas rezultatai  (parsisiųsti)

 


Ištrauka iš DRUSKININKŲ „RYTO“ GIMNAZIJOS

2019 – 2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

 

5. Ugdymo organizavimas 2019-2020 mokslo metais:

5.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.;

5.2. ugdymo proceso trukmė ir pabaiga:

 

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė

I-III

06-22

185 ugdymo dienos

IV

05-21

163 ugdymo dienos

 

Į ugdymo dienų skaičių įtraukta 2019 m. gruodžio 23 d. – I – IV klasių naujametinių karnavalų diena.

 

5.3. ugdymo procese skiriamos atostogos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-24

2020-01-03

Žiemos

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17

Vasaros (I-III klasėms)

2020-06-23

2020-08-31

Vasaros (IV klasėms)

Pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai

2020-08-31

 

6. Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

6.1. pirmasis pusmetis – rugsėjo 2 d. – sausio 31 d.,

6.2. antrasis pusmetis – vasario 3 d. – birželio 22 d. (I – III klasėms), vasario 3 d. – gegužės 21 d. (IV klasėms).

 

8. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų- balandžio 20 d. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jam suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

 

9. Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei oro temperatūrai, I-IV klasių mokiniai gali neiti į mokyklą. Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymo kabinetuose, aktų salėje viršijus 28 laipsnius karščio, o sporto salėje – 24, ugdymo procesas koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.

 

10. Gimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Apie priimtus sprendimus mokyklos vadovas informuoja savivaldybės Švietimo skyrių.