EL. DIENYNAS

Mokykloje įdiegtas elektroninis dienynas „Tavo Mokykla“ (sutrumpintai – TaMo) www.tamo.lt .

 

 

 

 

Dienyno pagrindinės funkcijos:

  • pamokos su temomis ir namų darbais,
  • pažymiai mokiniams,
  • pastabos mokiniams ir klasei,
  • lankomumo ir pavėlavimų fiksavimas,
  • pažangumo ir lankomumo ataskaitos ir kt.

Informacija mokiniams: pažymiai, pažymių vidurkiai, namų darbai, pastabos.

Informacija mokinių tėvams: vaikų pažangumas, tvarkaraščiai, informacija apie pravestas pamokas.