VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės ataskaita


 2018-2019 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas


 2017-2018 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas


 2016-2017 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas


2015-2016 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas