VEIKLOS SRITYS

 

Veiklos sritys

 

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85

 

Gimnazijoje vykdomos šios programos:

pagrindinio ugdymo antroji dalis ir vidurinis ugdymas.

 

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis: vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

 

Kitos švietimo veiklos rūšys:

  • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
  • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  • vairavimo mokyklų veikla, kodas 85.53;
  • kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
  • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

 

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

  • nuosavo arba nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
  • rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, kodas 73.20;
  • kita leidyba, kodas 58.19.