Informacija

Kabinetų sąrašas

 

I AUKŠTAS

 

Kab. Nr.

Dalykas

Mokytojai

101

Matematika

V.Peluritienė

102

Mokinių savivalda

E.Nevulienė-Nemunaitienė

103

Matematika

L.Jaskelevičienė

104

Matematika

Z. Maskalenka

105

Matematika

A.Jonavičienė

106

Raštinės archyvas

J.Balčiuvienė

107

Projektų koordinatorė

G. Stukienė

108

Raštinė

J.Balčiuvienė

109

Direktorė

E.Vilkienė

110

Pavaduotoja ugdymui

E.Kavaliauskienė

111

Buhalterija

L. Kriščiūnienė, S.Žukauskienė

112

Rusų k. , Anglų k.

L.Balkienė,  G.Stukienė

113

Vairavimo mokymas

J.Dudulis

114

Medicinos kab.

 pietų pertrauka 1200 – 1230 val.

I-IV  800-1630

V  800-1430

 

I. Miliūtė

115

Odontologijos kab.

I  1000-1500

III  830-1300

Gydytoja odontologė

N.Kašėtienė

116

Dailė

V.Sutkus

117

Virtuvė (techn. kab.)

A.Markevičiūtė, E.Nevulienė-Nemunaitienė

118

Technologijos

A.Markevičiūtė, E.Nevulienė Nemunaitienė

119

Pavaduotojas bendr. reikalams ir ūkiui

G.Bendaravičius

120

Technologijos (metalo)

J.Dudulis, G.Bendaravičius

121

Technologijos (medžio)

J.Dudulis, G.Bendaravičius

122

Anglų k.

L.Šerkšnaitė

 

 

II AUKŠTAS

 

Kab. Nr.

Dalykas

Mokytojai

201

Biologija

D.Šlajuvienė

202

Rusų k.

O.Belkina

203

Geografija

R.Griškonytė, L. Streikuvienė

204

Lietuvių k.

A.Brasevičienė

205

Anglų k.

N.Plūkys

206

Muziejus

A.Markevičiūtė

207

Pavaduotoja ugdymui

R.Šarkelienė

 

Skaitykla, biblioteka

D.Lukaševičienė

 

Mokytojų kambarys

 

208

Lietuvių k.

R.Karlonienė

209

Lietuvių k.

 R.Janulevičienė

210

Spec. pedagogė

 

211

Muzika

R.Balkaitienė

212

Fizika

G.Žaldokas

213

Fizika

D.Bartainienė

214

Psichologės kab.

I  1000-1600

II  800-1445

III  800-1330

IV  800-1600

D.Kuzmickienė

215

Biologija

N.Krukonienė

 

 

III AUKŠTAS

 

Kab. Nr.

Dalykas

Mokytojas

301

Informacinės technologijos

E.Vilkas

302

Etika

V.Češkevičienė

303

Tikyba

D.Urbonienė

304

Lietuvių k.

L.Zdančiuvienė

305

Soc. pedagogė

V.Žaldokienė

306

Vokiečių k.

J.Stulpinienė

307

Istorija

R.Sadauskienė

308

Istorija

E.Aurylienė

309

Anglų k.

B.Juodzevičienė

310

Anglų k.

N.Guželienė

311

Anglų k.

 D.Miškinienė

312

Lietuvių k.

E.Skrėliūnienė

313

Lietuvių k.

R.Gervelienė

314

Lietuvių k.

L.Dudulienė

315

Istorija

J.Dailydė, D. Platūkienė

316

Kopijavimo kab.

R.Lynikas

317

Chemija

E. Senkevič, G.Matulevičienė

318

Informacinės technologijos

L.Slapikas

319

Informacinės technologijos

M. Šavelskis