Informacija

Automobilizmo užsiėmimų tvarkaraštis 148 grupei

Aktų salės užimtumo grafikas 2022-2023 I pusm.

Sporto salės užimtumo grafikas 2022-2023 I pusm.

Konsultacijų grafikas 2023-2024 I pusm.

Neformaliojo vaikų švietimo grafikas 2022-2023 I pusm.


 

Kabinetų sąrašas

I AUKŠTAS

Kab. Nr.

Dalykas

Mokytojai/darbuotojai

101

Matematika

V. Peluritienė

102

Mokinių savivalda

E. Nevulienė-Nemunaitienė

103

Matematika

L. Jaskelevičienė

104

Matematika

Z. Maskalenka

105

Matematika

A. Jonavičienė

106

Raštinės archyvas

J. Balčiuvienė, T. Ptakauskienė

107

Projektų koordinatorė

G. Stukienė

108

Raštinė

J.Balčiuvienė, T, Ptakauskienė

109

Direktorė

E. Vilkienė

110

111

Pavaduotoja ugdymui

E. Kavaliauskienė

112

 Anglų k.

 G. Stukienė

113

Vairavimo mokymas

J. Dudulis

114

Medicinos kabinetas

I-V  800-1300

S. Vilkelienė

115

Odontologijos kabinetas

IV  830-1400

Gydytoja odontologė

N. Kašėtienė

116

Dailė

V. Sutkus

117

Virtuvė (techn. kab.)

A. Markevičiūtė, E. Nevulienė-Nemunaitienė

118

Technologijos

A. Markevičiūtė, E. Nevulienė Nemunaitienė

119

Pavaduotojas bendriems reikalams ir ūkiui

G. Bendaravičius

120

Technologijos (metalo)

J. Dudulis

121

Technologijos (medžio)

J. Dudulis

122

Anglų k.

L. Šerkšnaitė

 

II AUKŠTAS

 

Kab. Nr.

Dalykas

Mokytojai/darbuotojai

201

Biologija

D. Šlajuvienė

202

Rusų k.

O. Belkina

203

Geografija

 L.  Streikuvienė

204

Ekonomika ir verslumas/Geografija

I. Kadziauskienė, R. Lesevičiūtė-Stulgaitienė

205

Anglų k.

N. Plūkys

206

Muziejus

A. Markevičiūtė

207

Pavaduotoja ugdymui

R. Šarkelienė

Skaitykla, biblioteka

D. Lukaševičienė

Mokytojų kambarys

208

Lietuvių k.

R. Karlonienė

209

Lietuvių k.

 R. Janulevičienė

210

Spec. pedagogė

A. Vilkaitė

211

Muzika

R. Balkaitienė

212

Fizika

S. Tamulevičienė

213

Fizika

D. Bartainienė

214

Psichologo asistentė

A. Petrauskaitė

215

Biologija

D. Vasiljevienė

 

 

III AUKŠTAS

 

Kab. Nr.

Dalykas

Mokytojai/darbuotojai

301

Informacinės technologijos

E. Vilkas

302

Etika

V. Purvinienė

303

Tikyba

D. Urbonienė

304

Lietuvių k.

L. Zdančiuvienė

305

Soc. pedagogė

V. Žaldokienė

306

Vokiečių k.

J. Stulpinienė

307

Istorija

R. Sadauskienė

308

Istorija/Ekonomika ir verslumas

O. Petruninienė/R. Kličius

309

Anglų k.

B. Juodzevičienė

310

Anglų k.

N. Guželienė

311

Anglų k.

 D. Miškinienė

312

Rusų k.

V. Šimkonytė

313

Lietuvių k.

R. Gervelienė

314

Lietuvių k.

L. Dudulienė

315

Istorija

J. Dailydė

316

Kopijavimo kab.

R. Lynikas

317

Chemija

E. Senkevič, G. Matulevičienė, R. Zakšiauskienė

318

Informacinės technologijos

319

Informacinės technologijos

M. Streikus