MOKYKLOS VADOVAI

Direktorė  Egidija Vilkienė

Gimė 1967 m. gegužės 15 d. Vilniuje. 1974-1985 m. mokėsi ir baigė Druskininkų 3-ąją vidurinę mokyklą. 1990 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo matematiko, dėstytojo specialybę. 1990-1998 m. dirbo Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje matematikos mokytoja, 1998-2015 m.- direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Nuo 2015 m. lapkričio 2 d. dirba šios mokyklos direktore.

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Elvyra Kavaliauskienė

Gimė 1969 m. balandžio 16 d. Lazdijų rajone. 1976-1983 m. mokėsi  Lazdijų rajono Ricielių aštuonmetėje mokykloje. 1987 m. mokėsi ir baigė Druskininkų pirmąją vidurinę mokyklą. 1992 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto biologijos ir žemės ūkio pagrindų specialybę. Nuo 1997 m. iki 2003 m.  dirbo Ricielių devynmetėje mokykloje biologijos mokytoja. Nuo 2003-2004 m.-Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje biologijos mokytoja. 2004-2006 m. toje pat mokykloje dirbo direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 2006-2008 m. dirbo „Saulės“ pagrindinėje mokykloje direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  Nuo 2008 m. dirba „Ryto“ gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Roma Šarkelienė

Gimė 1959 m. liepos 4 d. Lazdijų rajone. 1966–1977 m. mokėsi ir baigė Lazdijų rajono Seirijų vidurinę mokyklą. 1982 m. baigė Vilniaus valstybinio universiteto (VVU) matematikos ir mechanikos fakultetą ir įgijo matematiko, dėstytojo kvalifikaciją. 1982 m. buvo paskirta dirbti į Druskininkų 3–ąją vidurinę mokyklą matematikos mokytoja. 1988 -1992m.  dirbo 4–oje vidurinėje mokykloje matematikos mokytoja, o 1992–2008 m. toje pat mokykloje direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  Nuo 2008 m. rugpjūčio 29 d. dirba „Ryto“ gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui