Tėvams


Interaktyvi svetainė www.askritiskas.lt yra skirta jaunimui (nuo 14 m.), kuris siekia kritiškai vertinti informaciją, galimybes, yra atviras visuomenei, nebijantis iššūkių ir atsakomybės, nori būti sveikas, stiprus, atsparus, mylintis gyvenimą ir žinantis savo vertę.

 

Apsilankykite interneto svetainėje ir tapkite  www.askritiskas.lt bendruomenės nariu.

 


Informacija apie mokinių priėmimą

Suformuotos 4 pirmosios gimnazijos (9-os) klasės po 25 mokinius.

Sąrašai yra raštinėje ir mokyklos pirmojo aukšto fojė skelbimų lentoje prie budėtojo (rugpjūčio 1-10 d.).


Į I-ąją (9) gimnazijos klasę priimta 100 mokinių, kurių 8-os klasės mokymosi rezultatų vidurkiai nežemesni nei 7.

Norėdami pasitikslinti, ar esate įtraukti į 2018 – 2019 m.m. gimnazijos mokinių sąrašus, kreipkitės į raštinę.

 

Gimnazijos administracija


Vaikų priėmimo į gimnaziją tvarka

          2015 m. gruodžio 30 dieną vykusiame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje priimtas sprendimas „Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ (pridėta tvarka)

 

          Prašymai mokytis  Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą (1-2 gimnazijos klases) ir vidurinio ugdymo programą (į 3-4 gimnazijos klases) priimami Druskininkų „Ryto“ gimnazijos raštinėje nuo birželio 18 d. iki liepos 1 d.

 

Į gimnaziją, tėvai (globėjai, rūpintojai) iki 2018 m. liepos 1 d. pristato:

 

1.      prašymą  mokytis gimnazijoje, (1kl. , 2kl. , 3kl.)

2.      gimimo liudijimo kopiją (ar kito, asmens tapatybę patvirtinančio,  dokumento kopiją),

3.      nustatytos formos vaiko sveikatos pažymą, (forma Nr. 027-1/a)

4.      dokumentinę vaiko nuotrauką, atitinkančią jo dabartinį amžių,

5.      įgyto išsilavinimo pažymėjimas.

Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14-18 metų – vaikas, turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.


 

Mokinio vertybės gyvenime  (parsisiųsti)

Įsakymas dėl rūkymo  (parsisiųsti)

2013 m. tyrimo „mokinio vertybės gyvenime“ apibendrinimas  (parsisiųsti)

Apie  vaikų  mokymosi  nesėkmes  (parsisiųsti)

10 būdų kaip užkirsti kelią patyčioms   (parsisiųsti)

Kad jūsų vaikas negertų   (parsisiųsti)

Kaip elgtis tėvams, kad vaikas nepradėtų vartoti narkotikų   (parsisiųsti)

Naudingos nuorodos:  (parsisiųsti)

 


Prašymas dėl išvykų su tėvais.  Prašymo forma (parsisiųsti))


  • Mokinių išvykų su tėvais į pažintines – poilsines keliones tvarka  (parsisiųsti)
  • Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka  (parsisiųsti
  • Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarka  (parsisiųsti)
  • Ištrauka iš gimnazijos 2017 – 2018 mokslo metų ugdymo plano (parsisiųsti)

 


 

VALSTYBĖS REMIAMOS ŠEIMOS KVIEČIAMOS TEIKTI PRAŠYMUS DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

            Primename, kad valstybės remiamos šeimos gali teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje bei vienkartinės išmokos mokinio reikmenims įsigyti.

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir 45,6 Eur dydžio vienkartinę išmoką mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 183 Eur.

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas visiems mokslo metams.

Išmoka mokinio reikmenims įsigyti skiriama ne vėliau kaip iki spalio 20 d.

Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas (t.y. vienas iš mokinio tėvų, pilnametis mokinys) turi kreiptis į  Socialinės paramos skyrių. Kreipiantis reikia užpildyti prašymą ir pateikti šeimos narių pažymas apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius ir priklausomai nuo aplinkybių kitas pažymas, reikalingas socialinei paramai mokiniams gauti.

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 313) 52543; (8 313) 45862, el. p. vitalija.zald@gmail.com

 


VAIKŲ SVEIKATOS TIKRINIMAS  – KĄ TURĖTŲ ŽINOTI TĖVAI!

 

          Druskininkų savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras primena, kad besirengdami naujiems mokslo metams tėvai ar globėjai privalo iki rugsėjo 15 dienos pasirūpinti visų vaikų iki 18 metų vaiko sveikatos pažymėjimo (forma Nr. 027-1/a) pristatymu į ugdymo įstaigas.

          Šeimos gydytojas turi įvertinti vaiko ūgį, svorį, kraujo spaudimą, regą, klausą, kraujotakos, kvėpavimo, stuburo ir kitų organų bei jų sistemų funkcinę būklę. Prireikus moksleivis siunčiamas konsultuotis pas gydytojus specialistus ir atliekami papildomi reikalingi tyrimai.

          Sveikatos pažymėjime gydytojas nurodo, kokią fizinio lavinimo  grupę vaikas galės lankyti: pagrindinę, parengiamąją ar specialiąją; ar vaikui ne per sunkus įprastas krūvis, ar jis per kūno kultūros ugdymo veiklas gali daryti visus pratimus. Taip pat turi būti nurodytos rekomendacijos, jei mokinys turi sveikatos sutrikimų: dėl mitybos, fizinio krūvio, regos, vengtinų alergenų ir kt.

          Visuomenės sveikatos  specialistai atkreipia dėmesį, kad sveikatos pažymėjimo forma papildyta  punktu „Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas“, tad dantų būklę turi įvertinti gydytojas odontologas. Rekomenduotina atvykti pas savo šeimos gydytoją jau pasitikrinus dantų būklę.

          Dėl Vaiko sveikatos pažymos reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją įprasta tvarka: iš anksto užsiregistruoti bei atvykti nurodytu laiku.

         Labai svarbu, kad sveikatos pažymėjime būtų kuo išsamesnė informacija apie vaiko sveikatos būklę, kurią išanalizavę mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai galėtų tinkamai patarti pedagogams, į ką atkreipti dėmesį, kad ugdymo proceso metu vaiko sveikatai nebūtų  pakenkta. Pažymėjimas galioja metus.

 

Druskininkų savivaldybės

Visuomenės sveikatos biuras