Anonsai

KOVO mėnesio veiklos planas

2019-2020 m. m.

 

Eil.

Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas

 1.  

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita 4 klasių mokiniams.

03- 02-03

R. Šarkelienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

 1.  

Susitikimas su mokinių savivaldos atstovais. 13.05 val.

03-03

E. Vilkienė

 1.  

Psichologų metodinis susirinkimas. Intervizijų grupė. 15.45 val. PPT

03-03

D. Kuzmickienė

 1.  

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės susirinkimas. 8.00 val.

03-04

N. Guželienė

 1.  

Susitikimas su „Saulės“ p. m. 10 kl. mokiniais. 12 val.

03-04

R. Šarkelienė

 1.  

Tinklinio varžybos (vaikinai). 14 val.

03-04

D. Jauniškienė

 1.  

9-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“. 12.20 val.

03-05

E. Kavaliauskienė

Geografijos mokytojai

 1.  

Konferencija „Kūrybiškumas ir inovacijos – sėkmingos XXI a mokyklos būtinybė“.

11.30-16.40 val. „Atgimimo“ mokykloje

03-06

R. Šarkelienė

 1.  

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12 klasių mokiniams.

03- 06-07

E. Vilkienė

Olimpiados organizavimo grupė

 1.  

Erasmus+ programos KA229 bendrojo ugdymo tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projekto Make a difference – MAD! (liet. „Pa(si)keisk“) veiklos: savanoriavimas – išvyka į Vilnių. 

03-08

G. Stukienė

 1.  

Foto sesija. 11.30-13.30 val. 210 kab.

03-09

 4 kl. auklėtojai

 1.  

Klasių auklėtojų susirinkimai:

1 klasių 110 kab. 11.05 val.

2 klasių 110 kab. 11.05 val.

3 klasių 207 kab. 13.05 val.

4 klasių 207 kab. 11.05 val.

 

03-10

03-09

03-09

03-09

 

E. Kavaliauskienė

E. Kavaliauskienė

R. Šarkelienė

R. Šarkelienė

 1.  

Biologijos priešegzamininis kontrolinis darbas 4 klasių mokiniams. 8.00-11.00 val.

03-10

R. Šarkelienė

Biologijos mokytojai

 1.  

Viktorina „Aš myliu Lietuvą“ 2 kl. mokiniams.

14.15 val. aktų salėje

03-10

R. Šarkelienė

Biologijos mokytojai

 1.  

Lietuvos Nepriklausomybės 30-mečiui skirtas renginys. 14 val. Pramogų aikštėje

03-11

E. Vilkienė

 1.  

58-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada.

Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje.

03- 12-14

R. Šarkelienė

E. Vilkienė

 1.  

Susitikimas su VDU atstovais. 12.20 val.

(dėl kvalifikuotų pedagogų rengimo, užtikrinant pakankamą pedagogų poreikį švietimo įstaigose)

03-12

R. Šarkelienė

J. Stulpinienė

 1.  

Lietuvos radijo diktorės Undinės Nasvytytės vardo moksleivių skaitovų konkursas Vilniuje.

03-13

R. Janulevičienė

E. Vilkienė

 1.  

Meninio skaitymo konkursas. Regioninis etapas.

Trakų r. Rūdiškių gimnazijoje

03-13

R. Janulevičienė

E. Vilkienė

 1.  

diena. Dalyvauja 1 klasės.

13.25 val. aktų salėje

03-13

R. Šarkelienė

Matematikos mokytojai

 1.  

Dr. J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumas. KTU

03-14

E. Vilkas

 1.  

Susitikimas su „Atgimimo“ mokyklos 10 kl. mokiniais. 8.55 val.

03-16

R. Šarkelienė

 1.  

Brandos darbų vertinimas:

istorijos, 9.00 val. 315 kab.

biologijos. 10.00 val. 201 kab.

03-17

Vertinimo komisija

 1.  

Lytiškumo ugdymo paskaita „Jie ir jos/Meilė“.

9.25-11.05 val. 2c kl.

12.20-14.10 val. 2d kl.

03-17

E. Kavaliauskienė

D. Urbonienė

 1.  

Savivaldybės mokinių geografijos olimpiada.

10 val.

03-17

E. Kavaliauskienė

Geografijos mokytojai

 1.  

Matematikos viktorina savivaldybės 8 klasių mokiniams. 12.20 val. aktų salėje

03-17

R. Šarkelienė

Matematikos mokytojai

 1.  

Metodinės tarybos susirinkimas. 11.05 val.

03-18

R. Gervelienė

 1.  

Technologijų mokyklinio brandos egzamino darbų pristatymas ir vertinimas.

9.00 val. 118 kab.

03-19

Vertinimo komisija

 1.  

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“.

9.25-10.50 val. 204 kab.

03-19

R. Šarkelienė

Matematikos mokytojai

 1.  

Vaiko gerovės komisijos posėdis.

03-19

E. Kavaliauskienė

 1.  

Socialinių pedagogų metodinio būrelio susitikimas. Metodinių priemonių pristatymas.

13.30 val. JUC‘e

03-19

V. Žaldokienė

 1.  

Lietuvių kalbos ir literatūros kontrolinis darbas 2 klasių mokiniams.

1-2 pamokos – 2a, 2d kl., 2-3 pamokos – 2b, 2c kl.

03-20

R. Šarkelienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

 1.  

Žemės diena.

03-20

Geografijos ir gamtos mokslų mokytojai

 1.  

69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada.

Kauno „Saulės“ gimnazijoje.

03- 20-21

A. Jonavičienė

E. Vilkienė

 1.  

Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.).

Palangos Vlado Jurgaičio p. m.

03- 20-21

N. Plūkys

E. Vilkienė

 1.  

Druskininkų švietimo įstaigų vadovų edukacinė išvyka „Rezultatais grįsto mokymo patirtis Estijos švietimo įstaigose“.

03- 22-25

E. Vilkienė

 1.  

Metodinių grupių susirinkimai.

03- 23-27

Metodinių grupių pirmininkai

 1.  

Lietuvių kalbos ir literatūros elektroninių užduočių atlikimas. Dalyvauja atrinkti 3 kl. mokiniai. 9.00-10.00 val.

03-24

R. Šarkelienė

IT mokytojai

 1.  

Matematikos elektroninių užduočių atlikimas. Dalyvauja atrinkti 3 kl. mokiniai. 9.00-9.45 val.

03-25

R. Šarkelienė

IT mokytojai

 1.  

Piešinių ir rašinių konkursas „Čiurlioniška Raigardo slėnio legenda“.

(darbų pristatymas į Meno mokyklą 03-24)

03-25

Dailės, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

 1.  

Menų mokyklinio brandos egzamino darbų pristatymas ir vertinimas. 9 val. aktų salėje

03-26

Vertinimo komisija

 1.  

Erasmus+ programos KA229 bendrojo ugdymo tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projekto Let’s BET for heritage! (liet. „Vienykimės paveldo išsaugojimui“) partnerių susitikimas Veličkų mieste Lenkijoje.

03-29 – 04-04

G. Stukienė

B. Juodzevičienė

N. Plūkys

 1.  

Teisinių žinių konkursas „Temidė“.

iki 03-30

R. Sadauskienė

 1.  

Smurto ir patyčių prevencijos grupės susirinkimas. 14.00 val. Savivaldybės I a. salėje

03-30

E. Kavaliauskienė

 1.  

Pateikti Mokinių pasiekimų gerinimo planą Švietimo skyriui.

iki 03-31

E. Vilkienė

 1.  

Mokytojų veiklos žiniaraščių parengimas.

03-31

E. Kavaliauskienė

 1.  

Kuratoriaus diena mokykloje.

Sutartu laiku

E. Vilkienė

 1.  

Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ renginiai.

kovas

E. Kavaliauskienė

VGK

 1.  

Brandos darbo rašymo priežiūra.

kovas

R. Šarkelienė

 1.  

Lietuvių kalbos ir literatūros (žodžiu) PUPP vykdymo priežiūra.

kovas

E. Vilkienė

 1.  

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarai (pagal UPC, NEC ir ŠC planą).

kovas

R. Šarkelienė

 1.  

El. dienyno patikra.

pirmadieniais

Pavaduotojos ugdymui

 1.  

Individualus darbas su mokiniais ir jų tėvais (mokymosi ir lankomumo rezultatų aptarimas, tolimesnių perspektyvų numatymas).

kovas

Pavaduotojos ugdymui