Anonsai

 

RUGSĖJO mėnesio veiklos planas

2019-2020 m. m.

Eil.

Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas

 1.  

Rugsėjo 1-osios šventė.

09-02

E. Nevulienė-Nemunaitienė

 1.  

1-4  klasių auklėtojų susirinkimai.

I-II savaitės

E. Kavaliauskienė

R. Šarkelienė

 1.  

Specialiųjų poreikių vaikų sąrašo tikslinimas.

iki 09-05

E. Kavaliauskienė

 1.  

Mokinių registro sutvarkymas

(2019-09-01 duomenys).

iki 09-05

R. Šarkelienė

 1.  

Neformaliojo švietimo valandų paskirstymas.

iki 09-05

R. Šarkelienė

 1.  

Mokymo lėšų apskaičiavimas 2020 m.

iki 09-05

R. Šarkelienė

E. Vilkienė

 1.  

Mokinių individualių planų derinimas, korekcija, grupių sąrašų tikslinimas.

iki 09-06

 

E. Vilkas

R. Šarkelienė

 1.  

Dalykų  ilgalaikių planų parengimas ir suderinimas.

iki 09-09

Pavaduotojos ugdymui

Metodinių grupių pirmininkai

 1.  

Mokinių, vežamų į mokyklas, sąrašų pristatymas.

iki 09-09

V. Žaldokienė

 1.  

Duomenų apie sanatorines klases už 2018-2019 m. m. ir mokymo lėšų apskaičiavimas 2020 m.

iki 09-09

R. Šarkelienė

E. Vilkienė

 1.  

Dokumentų mokytojų tarifikacijai rengimas.

iki 09-10

E. Kavaliauskienė

E. Vilkienė

 1.  

Aktų, sporto salių užimtumo, pamokų tvarkaraščio sudarymas ir tvirtinimas.

09-10

E. Kavaliauskienė

 1.  

3 klasių mokinių susitikimas su JUC atstovais dėl savanorystės.

14.50 val. aktų salėje

09-12

R. Šarkelienė

 1.  

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“. Mokslo populiarinimo šventė Vilniuje.

09-12

 

R. Šarkelienė

J. Stulpinienė

 1.  

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos parengimas Švietimo centrui.

iki 09-12

R. Šarkelienė

 1.  

Vaiko gerovės komisijos posėdis.

II savaitė

E. Kavaliauskienė

 1.  

Europos judumo savaitės renginiai.

09- 16-22

E. Kavaliauskienė

 1.  

Paskaitos „Ar galiu sau leisti naują iPhone?“ ir „Pokalbis su duomenimis arba ką jie man gali pasakyti“.

13.00 val. aktų salėje

09-18

R. Šarkelienė

J. Stulpinienė

 1.  

MRU tyrimas, skirtas skatinti paauglių aplinką tausojantį elgesį.

09-18

E. Kavaliauskienė

 1.  

Savivaldybės  metodinės tarybos susirinkimas.

15.30 val. Švietimo centre

09-18

 

R. Gervelienė

Savivaldybės metodinių būrelių pirmininkai

 1.  

4 klasių mokinių supažindinimas su brandos darbo ir brandos egzaminų vykdymo instrukcijomis ir reikalavimais.

iki 09-18

R. Šarkelienė

 1.  

Mokymai mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui „Socialinių emocinių kompetencijų raiška komandiniame vadovų darbe“.

10-16 val. JUC‘e

09- 19-20

R. Šarkelienė

 1.  

Ekskursija į Lietuvos banko Pinigų muziejų.

09-20

R. Šarkelienė

J. Stulpinienė

 1.  

Mokyklos gimtadienis.

09-20

E. Nevulienė-Nemunaitienė

 1.  

Metodinės tarybos susirinkimas.

III savaitė

R. Gervelienė

 1.  

Mokinių piešinių, rašinių ir viktorinos, skirtos M.K.Čiurlioniui, nugalėtojų apdovanojimas.

14 val. M.K.Čiurlionio meno mokykloje

09-22

E. Kavaliauskienė

E. Vilkienė

 1.  

Tarptautinis jaunimo lyderystės viršūnių susitikimas Normandijoje.

Le Havre miestas, Prancūzija

09- 21-28

G. Stukienė

 1.  

Erasmus+ programos KA2 bendrojo ugdymo tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projekto Let‘s BET for heritage! (liet. „Vienykimės paveldo išsaugojimui!“) partnerių susitikimas Rumunijoje.

09-29 –

10-04

G. Stukienė

N. Plūkys

E. Vilkienė

 1.  

Metodinių grupių susirinkimai.

IV savaitė

Metodinių grupių pirmininkai

 1.  

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarai, edukacinės išvykos (pagal Švietimo centro planą).

rugsėjis

R. Šarkelienė

 1.  

Pedagogų registro tvarkymas.

rugsėjis

R. Šarkelienė

 1.  

Mokytojų veiklos žiniaraščių parengimas.

rugsėjis

E. Kavaliauskienė

 1.  

Įvairių duomenų pateikimas Švietimo skyriui.

rugsėjis

Pavaduotojos ugdymui

 1.  

El. dienyno patikra.

pirmadieniais

Pavaduotojos ugdymui