Anonsai


2017 m. lapkričio mėn. renginių planas

Eil.nr.

Renginys

Laikas

Vieta

Atsakingas

1.

Paskaita apie studijų galimybes.

(„Kalba.lt“ lektorius N. Leškys)

Lapkričio 7d., 13.25 val.

Aktų salė

J. Stulpinienė

2.

Paskaita, skirta žalingų įpročių prevencijai, „Kuo renkiesi būti tu? Rūkymas ir elektroninės cigaretės“. (lektorius A. Šiukšta)

Lapkričio 10 d., 14.20 val.

Aktų salė

V. Žadeikienė

3.

Druskininkų savivaldybės mokinių  tarybos posėdis

Lapkričio  13d., 16 val.

Savivaldybės mažoji salė

E. Nevulienė- Nemunaitienė

4.

Diskusija su Mokinių taryba dėl uniformų

Lapkričio IV savaitė

Mokytojų kambarys

L. Streikuvienė

Įvaizdžio grupė

Mokinių taryba

5.

Idėjų, problemų iš dėžutės „Mano gimnazija-Tavo gimnazija“ aptarimas

Lapkričio V savaitė

Mokytojų kambarys

Mokytojai

Mokiniai

6.

Atvirų durų dienos organizavimas progimnazijų ir pagrindinių mokyklų 8-ų klasių mokiniams ir jų tėvams

Lapkričio 30 d.

Aktų salė

E. Vilkienė

Pavaduotojos ugdymui

7.

Paskaita „Toksinės medžiagos ir jų vartojimo pasekmės“ (lektorius R. Badaras)

Lapkričio mėn.

Aktų salė

E. Kavaliauskienė

8.

Susitikimas su Lietuvos karo akademijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovais

Lapkričio mėn.

Skaitykla

J. Stulpinienė

9.

Informatikos olimpiados I-as etapas.

Lapkričio mėn.

301 kab.

R. Šarkelienė

IT mokytojai