Anonsai

LAPKRIČIO mėnesio veiklos planas

2019-2020 m. m.

 

Eil.

Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas

 1.  

Bendradarbiavimo su Gardino Licėjumi Nr. 1 projektas „Draugystės tiltai“. Mokinių ir mokytojų vizitas Druskininkuose, išvyka į Trakus.

11-05

V. Češkevičienė

R. Sadauskienė

 1.  

Psichologo Vaido Arvasevičiaus paskaitos jaunimui (apie pagarbą sau ir kitiems, pasitikėjimą savimi) 9.30-11.00 val. ir

tėvams (tema „Pareigingas ir atsakingas vaikas – suaugusiųjų svajonė“) 18.00-19.30 val.

11-05

E. Vilkienė

kartu su JUC‘u

 1.  

Metodinių būrelių susirinkimai:

psichologų, 15.45 val. PPT

informacini technologijų, 16.30 val. „Atgimimo“ m.

socialinių pedagogų, 13 val. „Saulės“ p. m.

 

11-05

11-11

11-18

R. Šarkelienė

Metodinių grupių pirmininkai

 1.  

4 klasių mokinių, rašančių brandos darbą, aprašų įkėlimas į duomenų perdavimo sistemą KELTAS.

iki 11-08

R. Šarkelienė

 1.  

Erasmus+ programos KA229 bendrojo ugdymo tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projekto Let’s BET for heritage! (liet. „Vienykimės paveldo išsaugojimui“) mokinių ir mokytojų mainų vizitas Italijoje Avezzano mieste.

11- 08-14

G. Stukienė

V. Sutkus

R. Sadauskienė

 1.  

Susitikimai su klasių auklėtojais:

1 klasių 110 kab. 11.05 val.

2 klasių 110 kab. 11.05 val.

3 klasių 207 kab. 13.05 val.

4 klasių 207 kab. 11.05 val.

 

11-13

11-12

11-11

11-13

 

Pavaduotojos ugdymui

 1.  

Paskaita „Smurtas artimoje aplinkoje“.

(Druskininkų policijos komisariato vyriausiasis tyrėjas E. Suchanekas) 5-6 pamokos

11-11

R. Šarkelienė

 1.  

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės susirinkimas. 8.00 val.

11-13

E. Vilkienė

N. Guželienė

 1.  

Metodinės tarybos susirinkimas.

11.05 val. 313 kab.

11-13

R. Gervelienė

 1.  

Lietuvių kalbos ir literatūros elektroninių užduočių išbandymas. Dalyvauja atrinktos III klasės. 8.30-11.00, 8.30-12.00 val.

11- 14-15

R. Šarkelienė

IT mokytojai

 1.  

Vaiko gerovės komisijos posėdis.

11-14

E. Kavaliauskienė

 1.  

Informatikos olimpiados I-as etapas.

11-15

R. Šarkelienė

IT mokytojai

 1.  

Išvyka į Alytų. Lankymasis Alytaus profesinio rengimo centre. 3ė klasė

11-15

J. Stulpinienė

 1.  

Metodinių grupių susirinkimai.

11- 18-22

Metodinių grupių pirmininkai

 1.  

Nacionalinė karjeros savaitė. Svečiuojasi įmonių ir organizacijų atstovai.

11- 18-22

J. Stulpinienė

 1.  

Susitikimas su VU atstovais. 5-7 pamokos.

11-19

J. Stulpinienė

 1.  

Poetiniai skaitymai. 17 val. 118 kab.

11-20

R. Gervelienė

 1.  

Elektroninis užduočių išbandymas. Dalyvauja atrinktos 1 klasės. 8.50-10.45 val.

11-21

E. Kavaliauskienė

IT mokytojai

 1.  

Tarptautinis 9-12 klasių dienoraščio rašymo konkurso „Tylėti sunku“ baigiamasis renginys.

12 val. Kauno Rokų gimnazijoje.

11-21

L. Dudulienė

 1.  

4-ų klasių mokinių ir buvusių mokinių prašymų laikyti brandos egzaminus registracija, suvestinė; duomenų apie mokinių pasirinktus brandos egzaminus suvedimas į mokinių registrą.

iki 11-24

R. Šarkelienė

 1.  

Kuratoriaus diena gimnazijoje.

11-25

E. Vilkienė

 1.  

Foto sesija.

11- 25-26

Klasių auklėtojai

 1.  

Jurgio Kazlausko paskaita tabako ir alkoholio prevencijos tema tėvams.

11-26

E. Kavaliauskienė

 1.  

Etnokultūros renginys „Tautosaka 1-okų akimis“. 15 val. aktų salėje

11-28

Lietuvių k. ir literatūros, muzikos mokytojos

 1.  

Atvirų durų diena progimnazijų ir pagrindinių mokyklų 8-ų klasių mokiniams ir jų tėvams.

18 val. aktų salėje

11-28

E. Vilkienė

Pavaduotojos ugdymui

 1.  

Susitikimas su KTU studentais E. Mitkumi ir D. Kalėda. 5-6 pamokos

11-29

R. Šarkelienė

 1.  

Mokytojų veiklos žiniaraščių parengimas.

11-29

E. Kavaliauskienė

 1.  

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kuriems reikalingai brandos egzaminų vykdymo/vertinimo pritaikymai, sąrašų sudarymas ir pateikimas Švietimo skyriui.

iki 11-30

R. Šarkelienė

E. Kavaliauskienė

 1.  

3-4 klasių mokinių prašymų dėl individualių planų keitimo registracija, suvestinė.

iki 12-02

R. Šarkelienė

 1.  

Susitikimas su Mokinių savivaldos atstovais.

sutartu laiku

E. Vilkienė

 1.  

Ruošimasis Kalėdinei akcijai.

lapkritis

E. Nevulienė-Nemunaitienė

 1.  

2020 metų veiklos plano rengimas.

lapkritis

E. Vilkienė

Darbo grupė

 1.  

Ataskaitų Švietimo skyriui rengimas.

lapkritis

E. Vilkienė

Pavaduotojos ugdymui

 1.  

Pamokų stebėsena (pagal atskirą planą)

lapkritis

E. Vilkienė

Pavaduotojos ugdymui

 1.  

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarai, edukacinės išvykos (pagal Švietimo skyriaus grafiką).

lapkritis

R. Šarkelienė

 1.  

Menų ir technologijų egzaminų vykdymo priežiūra.

lapkritis

R. Šarkelienė

 1.  

Pedagogų registro tvarkymas.

lapkritis

R. Šarkelienė

 1.  

Elektroninio dienyno patikra.

pirmadieniais

Pavaduotojos ugdymui

 1.  

Informacijos sklaida „Ryto“ gimnazijos facebook‘e.

lapkritis

L. Streikuvienė

J. Stulpinienė

 1.  

Mokinių ir tėvų internetinė apklausa „Mokyklos kultūra“.

lapkritis

E. Vilkienė

Klasių auklėtojai

IT mokytojai

 1.  

Individualus darbas su mokiniais, turinčiais mokymosi, lankomumo problemų.

lapkritis

Pavaduotojos ugdymui