Anonsai

 

GEGUŽĖS mėnesio veiklos planas

2018-2019 m. m.

 

Eil.

Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas

 1.  

Gimnazijos tarybos posėdis. 18 val.

05-02

N. Plūkys

 1.  

Kroso estafečių varžybos.

05-03

J. Juonys

D. Jauniškienė

 1.  

Pasitarimas dėl 2019-2020 m.m. ugdymo planų.

13 val. ŠC

05-03

E. Kavaliauskienė

 1.  

Koncertas „Mano daina – tai džiaugsmas“, skirtas folkloro ansamblio „Racilukai“ 30-mečiui paminėti. 16 val. aktų salėje

05-04

L. Dudulienė

 1.  

Kroso estafečių finalinės varžybos (Kėdainiuose)

05-06

 

 1.  

Klasių seniūnų susitikimas su direktore.

13.05 val. skaitykloje

05-06

E. Vilkienė

 1.  

Klasių auklėtojų susirinkimai:

1 klasių 110 kab. 11.05 val.

2 klasių 110 kab. 11.05 val.

3 klasių 207 kab. 13.05 val.

4 klasių 207 kab. 13.05 val.

 

05-06

05-07

05-06

05-07

 

E. Kavaliauskienė

E. Kavaliauskienė

R. Šarkelienė

R. Šarkelienė

 1.  

Paskaita „Europa ir aš“.

05- 06, 07

E. Čakaitė

 1.  

Veiklos įsivertinimo darbo grupės susirinkimas. 9.25 val.

05-07

E. Vilkienė

N. Guželienė

 1.  

Psichologų metodinis susirinkimas. 15 val. PPT

05-07

D. Kuzmickienė

 1.  

Erasmus+ programos KA105 Jaunimo Mainų projektas "WELCOME TO THE HUB – entrepreneurship and business opportunities in small urban areas" (liet. „Verslumo dirbtuvės“) Nehoiu mieste Rumunijoje.

05- 07-16

O. Belkina

 1.  

Paskaita „Prekyba žmonėmis“ 1-ų klasių mokiniams.

05-08

E. Kavaliauskienė

 1.  

Europos egzaminas. 9.25 val. 307 kab.

05-09

R. Sadauskienė

 1.  

Radijo laida „Aklas pasimatymas“.

9.25-10.25 val. aktų salėje

05-09

E. Kavaliauskienė

 1.  

Vaiko gerovės komisijos posėdis.

05-09

E. Kavaliauskienė

 1.  

Nacionalinis projektas „Lyderių laikas 3“.

Akmenės r., Plungės r., Kelmės r., Neringos savivaldybių stažuotė Druskininkuose.

05-09

E. Vilkienė

 1.  

Konferencija „Ugdymo įstaigų veiklos kokybės tobulinimas ugdytinio pažangai“ Kauno „Saulės“ gimnazijoje.

05-10

E. Vilkienė

 1.  

Teisinių žinių konkursas „Temidė“. Regiono etapas Alytuje. 11 val.

05-10

R. Sadauskienė

 1.  

Valstybiniai brandos egzaminai:

užsienio kalba (anglų),

chemija,

informacinės technologijos.

 

05-11

05-28

05-30

 

R. Šarkelienė

Dalykų  mokytojai

 1.  

Erasmus+ programos KA229 bendrojo ugdymo tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projekto Make a difference – MAD! (liet. „Pa(si)keisk“) partnerių susitikimas Apeldoorno mieste Nyderlanduose.

05- 12-18

G. Stukienė

N. Plūkys

L. Kriščiūnienė

 1.  

Individualių planų 2018-2019 m. korekcija, įsakymo parengimas.

II savaitė

R. Šarkelienė

 1.  

3-ų klasių mokinių baigiamųjų egzaminų pasirinkimo registracija, suvestinė.

II savaitė

R. Šarkelienė

 1.  

Priešegzamininis matematikos kontrolinis darbas 4-ų klasių mokiniams. 8.00-11.00 val.

 

05-13

R. Šarkelienė

Matematikos mokytojai

 1.  

Metodinės tarybos susirinkimas. 11.05 val.

05-14

R. Gervelienė

 1.  

Bendradarbiavimo su Gardino Licėjumi Nr. 1 projektas „Draugystės tiltai“. Gimnazijos mokinių išvyka į Gardiną.

05-15

V. Češkevičienė

 1.  

LAMA BPO mokymai 4-ųjų kl. mokiniams.

05-15

J. Stulpinienė

 1.  

Aukštųjų mokyklų, savivaldybių ir ugdymo įstaigų atstovų susitikimas VU dėl pedagoginių stažuočių pradedantiesiems mokytojams.

05-17

E. Vilkienė

 1.  

Naktinis muziejus. 19.30 val.

05-17

A. Brasevičienė

 1.  

Metodinių grupių susirinkimai.

05- 20-24

Metodinių grupių pirmininkai

 1.  

Visuotinis klasių atstovų susirinkimas.

15.10 val. skaitykloje

05-22

E. Vilkienė

 1.  

Paskutinio skambučio šventė. 12 val.

05-24

E. Nevulienė-Nemunaitienė

 1.  

PUPP lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I dalis.

05-24

E. Vilkienė

E. Kavaliauskienė

 1.  

PUPP lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II dalis.

05-27

E. Vilkienė

E. Kavaliauskienė

 1.  

PUPP lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu).

iki 05-31

E. Vilkienė

E. Kavaliauskienė

 1.  

Idėjų, problemų iš dėžutės „Mano gimnazija- Tavo gimnazija“ aptarimas.

05- 27-31

Įsivertinimo grupė

 1.  

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

15 val. M.K.Čiurlionio meno mokykloje

05-29

E. Vilkienė

 1.  

Pasiruošimas Druskininkų kurorto šventės teatralizuotai eisenai „Druskininkai Rock‘n‘Roll ritmu“.

iki 05-31

E. Nevulienė-Nemunaitienė

 1.  

Mokytojų veiklos žiniaraščių parengimas.

05-31

E. Kavaliauskienė

 1.  

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarai (pagal UPC, NEC ir ŠC planą)

gegužė

R. Šarkelienė

 1.  

El. dienyno patikra.

pirmadieniais

Pavaduotojos ugdymui

 1.  

Individualus darbas su mokiniais ir jų tėvais (mokymosi ir lankomumo rezultatų aptarimas, tolimesnių perspektyvų numatymas).

gegužė

Pavaduotojos ugdymui