Startuoja naujas „Erasmus+“ trumpalaikis mokinių ir darbuotojų mobilumo projektas

Spalio 1 dieną gimnazijoje startuoja naujas „Erasmus+“ trumpalaikis mokinių ir darbuotojų mobilumo projektas „Šv. Jokūbo kelias: verslumo, tvarumo ir savęs pažinimo link“ . Projekto trukmė – 18 mėnesių.

Šiame projekte Šv. Jokūbo kelias (ang. Camino de Santiago) bus įrankis išsikeltiems tikslams pasiekti, o taip pat ir augimo, tobulėjimo bei savęs pažinimo simbolis. Camino de Santiago, 1987 m. Europos Tarybos paskelbtas pirmuoju Europos kultūros keliu, jungia bendrą ES šalių istoriją ir šiais laikais įgyja didelę simbolinę reikšmę. Šv. Jokūbo kelio Lietuvoje įkūrėja – Camino Lituano asociacija. Jos pagrindiniai veiklos principai atliepia mūsų išsikeltus projekto tikslus, todėl pakvietėme juos būti mūsų projekto partneriais.

Mokinių mobilumo metu projekto dalyviai vyks į priimančios šalies mokyklą ir su savo bendraamžiais dalyvaus įvairiose veiklose projekto tema. Bendraudami su į projektą įtrauktomis organizacijomis iš Ispanijos, Italijos ir Prancūzijos sieksime derinti aktyvų mokymąsi, projektais grįstą mokymąsi, patirtinį mokymąsi ir už mokyklos sienų vykstančią veiklą, kuri moksleivius susies su vietos bendruomene ar verslu.

Grupė projekte dalyvaujančių mokytojų vyks į kvalifikacijos tobulinimo kursus, kur turės galimybę įgyti teorinių žinių ir kompetencijų, reikalingų sėkmingam mokinių verslumo, tvaraus pasaulio kūrimo ir savęs pažinimo ugdymui.

Skirtingų ES šalių piliečius jungiantys bendri tikslai ugdys bendruomeniškumą, atvirumą kitoms kultūroms, bendražmogiškųjų vertybių tęstinumą ir puoselėjimą. Projekto dalyviai prisidės prie Europos švietimo erdvės kūrimo stiprinant gimnazijos gebėjimus dalyvauti tarpvalstybiniuose mainuose, bendradarbiauti bei vykdyti kokybiškus mobilumo projektus.

Linkime gyvenimą keičiančios patirties su „Erasmus+“ programa!

Projekto koordinatorė mokytoja Gitana Stukienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Ši informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.