Kūrybiškumas gali būti magiškas…

„Kūrybiškumas – ne magija, bet jis gali būti magiškas“ – (Wyse, D. ir Dowson, P. (2013), Iš Knygos apie mokinių kūrybiškumą).

        Erasmus+ projektas MAD – Make a difference! (liet. „Pa(si)keisk!“) įkvepia projekto dalyvius gražiems geriems darbams. Po pažinties su labdaros ir paramos fondo „Rugutė“ veikla, ieškojome galimybės padėti onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams sveikti ir siekti svajonių. Labdaros ir paramos fondo „Rugutė“ tikslas – teikti informacinę, finansinę, medicininę, psichologinę pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, remti gydymo įstaigas, kuriose šie vaikai gydomi, kaupti teisinę, socialinę, medicininę informaciją, reikalingą šeimoms, kurias palietė onkologinė vaiko liga, skatinti šių šeimų bendravimą ir dalijimąsi patirtimi. Vaikai, vaikams, su vaikais ir dėl vaikų… – tokia mintis lydi kasdienę „Rugutės“ fondo veiklą.

        Projekto MAD dalyviams kilo mintis pradžiuginti mažuosius ligonėlius pačių pagamintais spalvingais paukštukais. Vaikai – vaikams… Vieni gimnazistai paukštelius išpjaustė per technologijų pamokas, kiti gi per dailės pamokas nuspalvino. Dėkojame mokytojams Jonui Duduliui ir Virginijui Sutkui už pagalbą.

 

        Virš 50 spalvingų giesmininkų išskrido į Kaziuko mugę Vilniuje, ten pasiekė „Rugutės“ palapinę ir nutūpė į rūpestingas fondo savanorių komandos rankas. Tikimės, kad mūsų paukšteliai pradžiugins mažuosius ir padės jiems greičiau sveikti.

        Dar prisidėjome prie savanorystės pardavinėjant Palankaus Vėjo Malūnėlius mugės lankytojams. Kas tai? „Palankaus vėjo malūnėliai“ – paramos akcija, kurios metu pagaminami originalūs vėjo malūnėliai. Šie malūnėliai jau 11 metų simbolizuoja „Rugutės“ fondo tikėjimą, vienybę ir paramą vaikams, sergantiems onkologinėmis ligomis.

Mes taip pat įsigijome baltasparnių malūnėlių – tegul pučia palankus vėjas vaikams!

Gitana Stukienė, projekto koordinatorė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Ši informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą