„Erasmus+“ kvalifikacijos tobulinimo kursai Santa Kruso mieste Ispanijoje

 

Sausio 28 – vasario 1 dienomis anglų kalbos mokytojai Rovena Kvaraciejūtė, Gitana Stukienė ir Nerijus Plūkys dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose Santa Kruso mieste Ispanijoje. Mokytojų Rovenos ir Gitanos kursų tema – „Tvarus gyvenimo būdas aplinkosauginio sąmoningumo įveiklinimui“, mokytojo Nerijaus – „Šiuolaikinis požiūris į aplinkosauginį ugdymą“. Tai yra viena iš „Erasmus+“ mokinių ir mokytojų mobilumo projekto „Šv. Jokūbo kelias: verslumo, tvarumo ir savęs pažinimo link“ veiklų. Kursuose dalyvavo mokytojai iš  šalių: Lietuvos, Estijos, Lenkijos ir Vengrijos.

 

Kursų organizatoriai pasiūlė dinamišką penkių dienų programą, kurios svarbiausia mintis buvo mokytis patiems ir mokyti jaunąją kartą tvaraus gyvenimo būdo, kuriuo siekiama sumažinti individo ar visuomenės naudojimąsi Žemės gamtos ištekliais. Išklausėme naudingos informacijos, kaip išlaikyti konstruktyvų, optimistišką požiūrį klasėje aptariant subtilius klausimus, susijusius su visuotiniu atšilimu, pramonine maisto gamyba, atliekų mažinimu ir kt. Kursų organizatoriai akcentavo dalijimosi gerąja patirtimi su kitais mokytojais svarbą – tarp kursų dalyvių buvo įvairių mokomųjų dalykų pedagogų, nevyriausybinių organizacijų ir suaugusiųjų švietimo centrų darbuotojų. Visi pasisėmėme įkvėpimo, kaip kurti skatinančią ir atvirą mokymosi aplinką ir kolektyvinį mokymąsi.

 

Penkios kursų dienos neprailgo, nes kasdien mūsų laukė įdomi veikla. Įgijome praktinės patirties SOS vaikų kaimo ekologiniame ūkyje, kuriame aplinkosaugos švietimas naudojamas kaip socialinės įtraukties priemonė, siekiant tvarumo su besimokančiaisiais iš socialinių ir ekonominių pažeidžiamų grupių, turinčių specialiųjų poreikių. Kitą dieną vykome į Teidės nacionalinį parką – kultūrinę ekskursiją gamtoje. Puikaus gido Javiero vadovaujami, mokėmės, kaip organizuoti išvykas lauke ir mokyti apie biologinę įvairovę ir gamtos apsaugą. Ir darėme tai naudodami legendų ir dramos technikas gamtoje. Dar viena kursų veikla – ugdymo lauke technikos Anagos senoviniame miške. Ryšys su gamta skatina motyvaciją ją saugoti, kūrybiškumas ugdomas žaidimais pagrįsto mokymosi, žaidimų ir paveldo interpretavimo srityse.

 

Vienos iš veiklų metu apsilankėme El Mato permakultūros ūkyje, turinčiame 27 metų patirtį. Galėjome stebėti permakultūrą, taikomą ūkininkavimui, sodininkystei, bio-statybai ir žiedinės ekonomikos vystymui. Tokio tipo ūkiai – lyg aliuzija į žmogiškuosius santykius, parodant, kad sugyventi gali net ir labai skirtingos gyvos būtybės. Parinktas įdomus ir įtraukiantis šio ūkio pristatymo metodas, puikiai pritaikomas mokymo procese pateikiant naują medžiagą. Ši veikla, apėmusi keletą edukacinių strategijų – pamoką už klasės ribų, patyriminį ugdymą,  mokymąsi, remiantis turima patirtimi, pristatė visą puokštę integruoto turinio galimybių.

 

Santa Kruse lankėme ne tik gamtos objektus. Auditorio de Tenerife, ko gero, yra geriausiai miestą reprezentuojantis objektas, pastarojo simbolis, dažnam asocijuojantis su pačiais Sidnėjaus operos rūmais, neretai pasirenkamas ir kaip erdvė didžiausiems koncertams ar kito pobūdžio kultūrinei veiklai organizuoti. Mes, lietuvaičiai, klausėmės G. Mahlerio simfonijos Nr. 2, atliekamos simfoninio orkestro ir Kauno valstybinio choro. Koks sutapimas!

 

Kursų dalyviai pristatė savo mokyklas, dalijosi skirtingomis „Erasmus+“ projektų įgyvendinimo patirtimis, įgijo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių tvaraus gyvenimo būdo ir aplinkosauginio ugdymo temomis. Bendraudami su kolegomis iš kitų šalių, pagerinome mūsų socialinės, kalbų ir kultūrų įvairovės supratimą, atstovavome savo mokyklai, miestui ir Lietuvai, užmezgėme naujus kontaktus, iš arčiau pažinome Tenerifės salos gamtos ir kultūrinį paveldą.

 

Siekiant sėkmingos projekto rezultatų sklaidos, pasidalysime kursų medžiaga, mokymosi rezultatais ir gerąja patirtimi gimnazijos metodinėje grupėje, miesto metodinio būrelio susirinkimo metu, taip pat baigiamojoje projekto konferencijoje.

 

Dalyvių vardu projekto koordinatorė Gitana Stukienė

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Ši informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.