Darbo stebėjimo vizitas Buzau mieste Rumunijoje

Gegužės 9-13 dienomis  anglų kalbos mokytojos Gitana Stukienė ir Lina Šerkšnaitė vyko į darbo stebėjimo vizitą Buzau mieste Rumunijoje. Tai buvo viena iš „Erasmus+“ mokinių ir mokytojų mobilumo projekto „Socialinės ir emocinės kompetencijos – raktas į sėkmingą įtraukųjį ugdymą“ veiklų.

Darbo stebėjimo vizito tikslas – suteikti mokytojams galimybę įgyti kompetencijų, reikalingų darbui su įvairių gebėjimų mokiniais įtraukiojo ugdymo sąlygomis. Įgytos kompetencijos padės atpažinti mokinių skirtybes ir galimybes, organizuoti į mokinius orientuoto ugdymo procesą, kurti saugią ir motyvuojančią ugdymo aplinką.

Buzau miesto mokykla yra aktyvi „Erasmus+“ veiklų dalyvė, atvira bendradarbiavimo pasiūlymams ir noriai dalijasi gerosios praktikos pavyzdžiais. Priimančios mokyklos bendruomenė noriai dalijosi patirtimi kaip socialinis ir emocinis ugdymas yra integruojamas į įtraukųjį ugdymą jų švietimo įstaigoje. Susipažinome su mokyklos edukacinėmis erdvėmis, susitikome su mokyklos bendruomene, stebėjome pamokas ir neformalaus ugdymo veiklas, susipažinome su neformalaus ugdymo metodu „Gyvoji biblioteka“. Darbo vizito metu mokėmės naujų ugdymo metodų kaip lavinti mokinių socialines emocines kompetencijas visame ugdymo procese (prasmingas pokalbis, mokymasis žaidžiant, kinestetinio mokymosi stiliaus taikymas).

Tą pačią savaitę mokykloje vyko dar dvi „Erasmus+“ programos veiklos: daugiašalio projekto partnerių susitikimas ir būsimų mokytojų praktika. Bendraudamos su kolegomis iš Ispanijos, Graikijos, Lenkijos ir Vokietijos, pagerinome mūsų socialinės, kalbų ir kultūrų įvairovės supratimą, atstovavome savo mokyklai, miestui ir Lietuvai, užmezgėme naujus kontaktus, iš arčiau pažinome Rumunijos tradicijas ir papročius.

 

Projekto koordinatorė Gitana Stukienė