Pedagogų trumpųjų stažuočių galimybės

         „Ryto“ gimnazija dalyvauja Lietuvos Nacionalinės švietimo agentūros projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001).

          Viena iš projekto veiklų yra pedagogų trumposios stažuotės Lietuvoje. Stažuočių tikslas – suteikti galimybę patyrusiems mokytojams, kurie tobulino kvalifikaciją užsienyje, dalyvauja projektuose, rengia mokymo priemones, skleisti savo patirtį, o mokytojams stažuotojams įsisavinti šią patirtį.

 

Sausio 13-17 dienomis į stažuotę „Ryto“ gimnazijoje atvyksta technologijų mokytojai Olga Semėnienė ir Robertas Rinkevičius, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija, anglų kalbos mokytoja Laima Janaudienė, Utenos rajono Užpalių gimnazija, ir anglų kalbos mokytoja Kristina Bagužienė, Telšių Atžalyno progimnazija.

 

          Stažuotės programos pavadinimas – „Dalykų integracija ir išorinių edukacinių aplinkų panaudojimas užsienio kalbų ir technologijų pamokose“, programą parengė anglų kalbos mokytoja metodininkė Gitana Stukienė ir technologijų vyresnioji mokytoja Aušra Markevičiūtė. Stažuotojai turės galimybę dalyvauti „Ryto“ gimnazijos praktinėje veikloje, susipažins su mokyklos bendruomene, lankysis užsienio kalbų (anglų, ispanų, rusų, vokiečių) ir technologijų atvirose pamokose, dalinsis gerąja patirtimi.

 

         Linkime stažuotojams įdomių veiklų ir naujų patirčių mūsų gimnazijoje!

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Gitana Stukienė