DĖL SITUACIJOS, SUSIJUSIOS SU KORONAVIRUSU

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 paskelbė karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Pateikiame informaciją apie priimtus sprendimus dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, ir aktualius gimnazijos bendruomenės nariams.

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai:

2020-03-13, Nr.V-349, dėl bendrųjų ugdymo planų pakeitimo –

nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. skelbiamos mokinių pavasario atostogos,

2020-03-13, Nr.V-365, dėl lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščio paketimo –

menų, technologijų egzaminų, brandos darbo vykdymo terminai pratęsiami iki balandžio 28 d.

užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis perkeliama į birželio 25 d.

užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis perkeliama į birželio 26 d. ir birželio 30 d.

 

2020 m. kovo 17 – 30 d. mokykla bus uždaryta. Mokytojai ir administracija dirba nuotoliniu būdu. Ruošiamasi mokinių nuotoliniam mokymui.

 

Rūpimais klausimais galima kreiptis, prisijungus prie TAMO dienyno arba nurodytais kontaktiniais telefonais:

–  direktorė E. Vilkienė – 8 686 90933

–  direktoriaus pavaduotoja ugdymui E. Kavaliauskienė – 8 612 82175

–  direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Šarkelienė – 8 616 74674

–  direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams ir ūkiui G. Bendaravičius – 8 610 45003