Gimnazijoje startuoja „Erasmus+“ trumpalaikis mokinių ir darbuotojų mobilumo projektas

 

„Erasmus+“ programa keičia gyvenimus ir atveria kelius!

Šiemet Lietuvoje prasidėjo naujasis programos „Erasmus+“ etapas, kuris truks iki 2027-ųjų. Per ateinančius septynerius metus daug dėmesio bus skiriama žaliajam kursui, įtraukčiai ir skaitmenizacijai.

Gruodžio 1 d. gimnazijoje startuoja „Erasmus+“ trumpalaikis mokinių ir darbuotojų mobilumo projektas  „Socialinės ir emocinės kompetencijos – raktas į sėkmingą įtraukųjį ugdymą“. Projekto trukmė – iki 2023 m. kovo 1 d.

Grupė projekte dalyvaujančių mokytojų vyks į kvalifikacijos tobulinimo kursus ir kolegų darbo stebėjimą užsienio institucijose. Kursų dalyviai įgis teorinių žinių ir praktinių įgūdžių kaip kurti saugią ir palaikančią aplinką klasėje, išmoks naudotis praktiniais patarimais ir įrankiais savo asmeninio emocinio intelekto įvertinimui. Atsižvelgiant į skirtingą kursų tematiką, dalyvavimas juose suteiks projekto dalyviams galimybę dalintis informacija, įgyta patirtimi ir veiklos rezultatais su gimnazijos bendruomene, savivaldybės mokymo įstaigų kolegomis, užsienio partneriais. Darbo stebėjimo vizitui priimančios mokyklos bendruomenė dalinsis patirtimi kaip socialinis ir emocinis ugdymas yra integruojamas į įtraukųjį ugdymą jų švietimo įstaigoje.

Dar viena projekto veikla – grupinis mokinių mobilumas, kurio metu mokiniai vyks į kitos šalies mokyklą ir su savo bendraamžiais dalyvaus įvairiose veiklose projekto tema.

Projekto dalyviams linkime naujų patirčių ir sėkmės įgyvendinant projektą.

Projekto koordinatorė Gitana Stukienė