Toliau bendradarbiausime su kaimynais

2019 m. kovo 28 d. buvo pasirašyta (tiksliau pratęsta dar 5 metams) bendradarbiavimo sutartis tarp gimnazijos ir Gardino miesto Licėjaus Nr. 1. Nuo 2012 metų trunkanti draugystė patvirtinta abiejų mokyklų direktorių – E. Vilkienės ir I. S. Maslov – parašais.

Siekdamos plėsti bendradarbiavimą švietimo, sporto, mokslo, kultūros ir pedagogų profesinio meistriškumo tobulinimo srityse, šalys sutarė dėl pedagogų bendradarbiavimo, bendrų švietimo projektų ir edukacinių programų įgyvendinimo, bendros mokinių ir mokytojų kūrybinės veiklos, kultūrinio bendradarbiavimo ir bendrų sportinių renginių mokiniams bei mokytojams organizavimo. Mokyklų – partnerių komandos aptarė konkrečias veiklas, numatė artimiausių susitikimų Gardine ir Druskininkuose datas.