Seminaras tėvams

 

         2019 metų lapkričio 26 dieną mūsų gimnazijoje įvyko seminaras tėvams   „Alkoholis, tabakas ir elektroninės cigaretės moksleivių rankose- teisinė pusė, praktika ir atsakomybė“. Lektorius  buvęs NTAKD, Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vedėjas Jurgis Kazlauskas.  

         Lektorius supažindino su teisine problemos puse: ką aktualaus tėvams reglamentuoja Tabako , tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas ir alkoholio kontrolės įstatymas? Kalbėta apie atsakomybę – kas ir kaip atsako už šių teisės aktų pažeidimus? Kam pranešti? Iškelta aktuali elektroninių cigarečių problema „ Drausti, negalima vartoti ar drausti negalima, vartoti?“ Jurgis Kazlauskas kartu su tėvais diskutuodamas aptarė praktinę naudojimo situaciją- kur ir kaip vaikai įsigyja draudžiamus produktus.

 

 Vaiko gerovės komisija