Ir darbus lydi daina…

           Adventas- tai susikaupimo ir laukimo metas. Metas, kai žmonės laukdavo ir dabar laukia Jėzaus gimimo, Naujųjų metų, ilgesnės dienos, pavasario. Tai laikas, kai diena trumpa, o tamsus metas labai ilgas. Todėl nuo seno kaimo žmonės sueidavo į vienus namus vakaroti. Tada žmonės neskubėdami galėdavo pabendrauti, pasidalinti savo amato išmanymu ir kitus pamokyti.

           Šiais metais „Ryto“gimnazijos technologijų mokytojai Jonas Dudulis ir Aušra Markevičiūtė kartu su folkloro ansambliu „Racilukai“ sukvietė 1-ų klasių mokinius į popietę- vakarojimą. Renginio pradžioje visi kartu padainavome adventinę dainą „Sodai sodai leliumoj“, nukėlusią į praeities laiką. Kad gimnazistai pamatytų amatų įvairovę, į popietę pasikvietėme savo amato meistrus-mokytojus: Vitą Jasienę iš „Atgimimo“ mokyklos, Aureliją Vilūnienę iš Viečiūnų pagrindinės mokyklos, Almantą Trainavičių iš „Saulės“pagrindinės mokyklos, ir Vidmantą Kygą iš Druskininkų amatų mokyklos. Gimnazistams susitikimas su buvusiais savo mokytojais suteikė daug džiaugsmo.

          Mokytoja Vita demonstravo savo karpinius, Aurelija – keramikos darbus, Almantas – stogastulpių drožybą, Vidmantas-senovinius drožybos būdus. Nuo svečių neatsiliko ir šeimininkai- gimnazijos mokytoja Aušra parodė sunkiai suvokiamą šių dienų žmogui veiklą – verpimą rateliu, o mokytojas Jonas paaiškino, kaip seniau žmonės vijo virves. Visi, buvę popietėje, galėjo patys išbandyti kiekvieną amatą.

         Buvo smagu matyti, kai kartu dirbo gimnazijos direktorė Egidija Vilkienė, pavaduotojos ugdymui Elvyra Kavaliauskienė ir Laima Streikuvienė, dar keletas mokytojų kartu su mokiniais. Tai buvo tikras susiėjimas į vieną pirkią skirtingų kartų žmonių, kurie galėjo išbandyti įvairius amatus, pasigaminti sau darbelį, kurį panaudos buityje arba padovanos artimiesiems.

          Ir koks gi būtų vakarojimas be adventinių dainų ir žaidimų. Kas nedrįso bandyti nepažįstamų veiklų, galėjo žaisti. Tikrai buvo smagu pavarinėti „susiedus“, pažaisti „katę ir pelę“, „totorį“ ir kitus advento ratelius,  kuriuos rodė mokytoja Lina Dudulienė kartu su savo ansamblio „Racilukai“ nariais.

         Dirbdami, dainuodami, žaisdami net nepastebėjome, kad sutemo, tad vakarą reikėjo užbaigti ir bėgti į namus. Tad tradiciškai sustoję į bendrą ratą, apsikabinę padėkojome vieni kitiems, kad būdami kartu  galėjome prisiliesti prie tautos tradicijų, kurios formavosi per šimtmečius, kad vis dar yra žmonių, kurie tai supranta, saugo ir tęsia.

 

Technologijų mokytojas Jonas Dudulis