Įgyvendinome pedagogų trumposios stažuotės programą

 

„Ryto“ gimnazija dalyvauja Lietuvos Nacionalinės švietimo agentūros projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“. Viena iš projekto veiklų yra pedagogų trumposios stažuotės Lietuvoje. Stažuočių tikslas – suteikti galimybę patyrusiems mokytojams, kurie tobulino kvalifikaciją užsienyje, dalyvauja projektuose, rengia mokymo priemones, skleisti savo patirtį, o mokytojams stažuotojams įsisavinti šią patirtį. Stažuotojas, atvykęs į stažuotę organizuojančią mokyklą, turi galimybę dalyvauti mokyklos praktinėje veikloje, susipažinti su mokyklos bendruomene, lankytis atvirose pamokose, susipažinti su naujais mokymo metodais.

 

      Stažuotę „Dalykų integracija ir išorinių edukacinių aplinkų panaudojimas užsienio kalbų ir technologijų pamokose“ parengė anglų kalbos mokytoja metodininkė Gitana Stukienė ir technologijų vyresnioji mokytoja Aušra Markevičiūtė. Sausio 13-17 dienomis į stažuotės programą atvyko technologijų mokytojai Olga Semėnienė ir Robertas Rinkevičius, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija, anglų kalbos mokytoja Laima Janaudienė, Utenos rajono Užpalių gimnazija, ir anglų kalbos mokytoja Kristina Bagužienė, Telšių Atžalyno progimnazija. Nauda buvo abipusė. Stažuotojai tobulino bendrąsias ir dalykines kompetencijas, įgijo naujos patirties stebėdami atviras pamokas; stažuotojus į pamoką priėmę mokytojai gavo grįžtamąjį ryšį – refleksiją.

Kviečiame paskaityti stažuotės dalyvių įspūdžius po veiklos mūsų gimnazijoje.

 

Technologijų vyr. mokytojai Robertas  Rinkevičius ir Olga Semėnienė, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija

         Sausio 13 – 17 dienomis pagal programą stažavomės Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje. Stažuotės tikslas buvo per pamokų stebėjimus, pokalbius su mokytojais ir gimnazijos administracija susipažinti su mokyklos veikla, vykdomais projektais, pasidalinti gerąja pedagogine patirtimi, susipažinti su mokyklos bendruomene. Gimnazijos direktorė Egidija Vilkienė papasakojo apie mokyklą, jos kelią nuo vidurinės iki gimnazijos, kuo gyva mokykla, jos pasiekimus ir rūpesčius. Projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja, neišsenkančios energijos žmogus Gitana Stukienė pristatė mus mokyklos bendruomenei, papasakojo apie mokyklos vykdomus projektus, pasidalijo asmenine patirtimi dalyvaujant projektuose ir stebint mokytojų darbą užsienyje, aprodė mokyklos muziejų ir visą savaitę mumis labai rūpinosi.

 

     Stažuotės metu stebėjome mokytojų Aušros Markevičiūtės, Jono Dudulio ir Editos Nevulienės Nemunaitienės vedamas tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir kulinarijos technologijų pamokas. Sužavėjo tai, kaip mokytojai išnaudoja mokyklos artumą Druskininkų senamiesčiui ir geba išeiti už mokyklos ribų vykdant tarpdalykinę integraciją, ugdymą karjerai aplankant Žirmūnų mokymo centrą, įvairias kavines ir viešbučius, vedant turizmo pamokas miesto centre, kurioje ir mes dalyvavome.

      Lankėmės šalia gimnazijos įsikūrusiame Druskininkų amatų centre „Amatų kalvė“. Mokytojos Aušra ir Gitana papasakojo apie centre vykdomas įvairias edukacijas. Apžiūrėjome ten buvusią miesto menininkų paveikslų parodą,  odos gaminių, tapybos ant šilko, keramikos, juvelyrikos, audimo dirbtuves, kalvių plenero darbus.

          Nuoširdžiai dėkojame visai Druskininkų „Ryto“ gimnazijos bendruomenei už šiltą priėmimą, rūpestį ir savo patirtį, kuria su mumis pasidalino.

 

Anglų kalbos mokytoja Laima Janaudienė, Utenos rajono Užpalių gimnazija

          Esu labai dėkinga užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių ir ispanų) mokytojams, kurie labai nuoširdžiai dalinosi savo asmeninėmis patirtimis ir praktiškai pristatė pamokose naudojamus užsienio kalbų mokymo metodus.

 

          Mokytoja Aušra ekskursijos metu po Druskininkus ne tik pristatė kaip gimnazija, įgyvendindama tarpdalykinę integraciją ir ugdymą karjerai, bendradarbiauja su įvairiomis Druskininkų įmonėmis ir įstaigomis, bet su miestu supažindino taip, kad norisi dar kartą sugrįžti.

 

Stažuotės rengėjos Gitana Stukienė ir Aušra Markevičiūtė