Gedulo ir Vilties diena „Ryto“gimnazijoje

         Šiemet minime 79-ąsias pirmųjų trėmimų metines, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių. 1941m. birželio 14d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Didžioji dalis buvo vežami į tremtį, kiti – į GULAG stovyklas. Trėmimai tęsėsi ir po antrojo pasaulinio karo. Iki 1953m. buvo ištremta ir represuota ne mažiau kaip 150000 Lietuvos gyventojų.

         Šiais metais Gedulo ir Vilties dieną paminėjome pilietine iniciatyva „Vilties aitvaras“. „Aitvaras“ kaip simbolis, žmonių sąmonėje turi teigiamą prasmę – jis, kaip ir žmonių svajonės, yra laisvas ir plazdenantis ore. Žmonės, kurie buvo ištremti, neteko visko: Tėvynės, namų, artimųjų, laisvės ir galimybės rinktis. Tačiau svajones, viltį galėjo turėti, neišsiduodant ir tvirtai saugant savo širdyje.

         Gimnazijos 9 – 10kl. mokiniai, paraginti istorijos mokytojų, gamino arba piešė aitvarus, kuriuos galėjo pasidaryti vaikai, būdami Sibiro platybėse. Mokiniai perskaitė tremtinių ir kalinių atsiminimus, svajones, viltis sugrįžti į Tėvynę, viltis išgyventi. Jų mintis užrašė ant aitvarų. Per pilietinio ugdymo pamokas gimnazistai pristatė savo darbus, dalijosi mintimis, ką reiškė mūsų tautai trėmimai, kaip jautėsi tremiami gyventojai, netekę namų ir visko, kas buvo jiems brangu.