Dar kartą apie „Erasmus+“!

„Erasmus+“ yra Europos Sąjungos rėmimo programa, suteikianti mokymosi ir tobulėjimo galimybių įvairaus amžiaus, statuso, profesijų asmenims bei galimybę įvairioms organizacijoms, įstaigoms, institucijoms įgyvendinti programos kriterijus atitinkančius projektus.

Programa „Erasmus+“ jaunimo srityje siekia stiprinti jaunų žmonių, įskaitant mažiau galimybių turinčių, dalyvavimą demokratiniame gyvenime ir darbo rinkoje, skatinti jų aktyvų pilietiškumą, kultūrų dialogą, socialinę įtrauktį ir solidarumą. Neformaliojo ugdymo metodai tobulina jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančių asmenų kompetencijas, stiprina jaunimo sektoriaus ir darbo rinkos ryšį, prisideda prie jaunimo politikos reformų vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu (žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika; neformaliojo ugdymo pripažinimas; gerosios praktikos sklaida). stiprina tarptautinį bendradarbiavimą ir mobilumą mokymosi tikslais jaunimo srityje.

Mūsų gimnazijos mokinių grupė rugsėjo 5-12 dienomis dalyvavo „Erasmus+“ jaunimo mainų projekte Lenkijoje Zakopanės regione. Projekte Stop Hating! Hate speech project“ (liet. „Liaukimės nekęsti! Neapykantos kalba“) dalyvavo 16-19 metų jaunimas iš Lenkijos, Lietuvos ir Vengrijos (iš viso 48 dalyviai). Mūsų gimnazijai atstovavo Gabrielė Miliauskaitė (grupės vadovė), Aura Greblikaitė, Daira Bagdanavičiūtė, Tomas Mikučionis, Gustė Ciūnytė, Arminas Voveris, Eivinas Sotskovas, Evelina Marcinonytė, Kajus Vitkauskas, Kristupas Ciparis, Deimantė Miliauskaitė, Nedas Vaitkus, Titas Burba ir Viltė Karauskaitė.

Per projekto veiklas dalyviai atliko įvairių komandos formavimo užduočių, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Stereotipų veidrodis“, „Įvairovė – tai aš“, „Stabdykime neapykantos kalbą“, susitiko su policijos pareigūnu ir kalbėjosi apie teisėtas neapykantos kalbos pasekmes, Zakopanėje žaidė miesto pažinimo žaidimą, rengė kultūrinius vakarus. O ir išvyka į kalnus buvo įspūdinga!

Kai kurie iš vykusių į jaunimo mainų projektą gimnazistų jau ne pirmą kartą dalyvavo „Erasmus+“ programos veiklose, kitiems gi tai buvo pirma tokia išvyka. Visi dalyviai be išimties patvirtino, kad patirtis buvo neįkainojama. Jie susipažino su jaunimu iš Lenkijos ir Vengrijos, praplėtė savo akiratį apie šių šalių tradicijas ir kultūrą, tobulino užsienio kalbų įgūdžius, atstovavo savo mokyklai, miestui ir Lietuvai. Ar kitiems patartų išbandyti „Erasmus+“ programos siūlomas veiklas? Atsakymas – TAIP!

Informaciją parengė tarptautinių projektų koordinatorė Gitana Stukienė