RACILUKAI

Folkloro ansamblis „Racilukai“

tai šaunus būrelis žmonių, neabejingų liaudies dainai, šokiui, vakaronių šurmuliui. Ir pradinukas, ir penktokėlis, ir maištaujantis paauglys, ir išdidus vienuoliktokas, ir mokytojas – visi kartu čia suranda save, bandydami pajusti šimtmečiais tobulintą dainos dvasią, rengdami tradicija tapusias rudens ir pavasario vakarones, švęsdami kalendorines šventes, dalyvaudami miesto, respublikos ir tarptautiniuose renginiuose.

 

Kolektyvo vadovė – mokytoja Lina Dudulienė.

Armonika griežia mokytojas Edvinas Vilkas.

 

Iš „Racilukų“ istorijos

1989 m. rudenį suburtas folkloro ansamblis, vadovaujamas L.Dudulienės.

1990 m. vasarą dalyvauta vaikų folkloro šventėje „Daigelis“ Rumšiškėse.

 

1991 m. pirmasis Advento vakaras mokykloje. Tai tapo kasmetiniu tradiciniu renginiu.

 

1992 m. tarptautinis vaikų folkloro festivalis „Daigelis-92“ Rumšiškėse.

1994 m. paminėtas kolektyvo 5-metis, dalyvauta folkloro šventėje „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje.

1995 m. ansamblio krikštynos. VU folkloro ansamblis „Ratilio“ pakrikštijo savo įpėdinį – „Racilukus“. Dalyvauta „Dzūkų godų“ šventėje Varėnoje, Dzūkijos kultūros kongrese Alytuje.

1996 m. festivalis Alytuje „Dzūkų godos“, tarptautinis festivalis „Baltica-96“ Vilniuje.

1998 m. užmegzta draugystė su latviais iš Rezeknės, surengtas svečių koncertas. Pasaulio lietuvių dainų šventė Vilniuje.

1999 m. viešnagė Latvijoje Rezeknės mieste, latvių nacionalinėje šventėje. Parengta programa „Čiulba ulba sakalas“, skirta ansamblio 10-mečiui paminėti. Viešėta Lenkijoje, koncertuota Strzelce Opolskie miesto šventėje. Dalyvauta tarptautiniame festivalyje „Baltica-99“ Vilniuje. Festivalis Visagine „Martynas-99“.

2000 m. vasarą tarptautinis festivalis Telšiuose „Aš pasėjau vieną pupą“.

 

2002 m. tarptautiniai jaunimo kultūriniai mainai – festivalis Belgijoje kartu su estais, vengrais, belgais.

 

2003 m. Pasaulio lietuvių dainų šventė „Mes“ Vilniuje.

2004 m. folkloro festivalis „Martynas-2004“ Visagine.

2005 m. tiesioginė TV laida „Gero ūpo!“. Kultūros mainai su lenkais „Geras folkloras“ Lenkijoje, Police mieste. Festivalis „Dzūkų godos“ Veisiejuose. Respublikinė moksleivių dainų šventė Vilniuje. „Baltica-2005“ Druskininkuose. Koncertuota su latviais, slovėnais ir turkais. Dainavos krašto folkloro šventė Druskininkuose.

2006 m. respublikinis projektas „Mūsų kraitis Europoje“- dzūkų regiono nugalėtojai, respublikinio turo dalyviai. Respublikinė folkloro šventė „Gegutėlė“ Kauno r. Noreikiškėse. Respublikinis folkloro festivalis „Zalvynė“ Zarasuose. Projekto „Geras folkloras“ II etapas Druskininkuose.

2007 m. daugybę kartų rengtos lietuvių folkloro vakaronės-koncertai norvegams, viešintiems Druskininkuose. Dalyvauta tradicinėje respublikinėje „Gegutėlės“ folkloro šventėje Noreikiškėse, tarptautiniame folkloro festivalyje „Baltica“ Druskininkuose, miesto Kultūros centro ir klubo „Lions“ renginyje- ąžuoliuko sodinime. Organizuota vakaronė- koncertas su Baltijos šalių geografų olimpiados dalyviais A.Česnulio sodyboje. Susidraugauta su folkloro grupe „Vieversa“ iš Alytaus r. Eičiūnų.

 

2008 m.  renginys, skirtas Vasario 16-ajai, miesto muziejuje, viešnagė Alytaus r. Eičiūnuose, kur dalyvauta folkloro grupės „Vieversa“ projekte „Lino kelias“, P.Zalansko knygos „Čiulba ulba sakalas“ pristatymas miesto muziejuje, projektas-vakaronė su 1-ųjų gimnazijos klasių mokiniais, Advento vakaras sanatorijoje „Draugystė“ Raudonojoje salėje. 

 

 

2009 m. koncertas „Draugystės“ sanatorijoje „Suverpsime sniego nytis“, užgavėnės gimnazijoje, vakaras miesto muziejuje- „Stadalėlės“ kompaktinės plokštelės pristatymas, projektas su 1c klase Kovo 11-ajai paminėti, ansamblio 20-mečiui skirtas koncertas „Pas motulį augau“ ir visų kartų vakaronė, Alytaus apskrities vaikų ir jaunimo folkloro šventė „Eglynaicis“, Alytaus apskrities dainų šventės diena Druskininkuose, Lietuvos tūkstantmečio dainų šventė folkloro diena „Žemynėle žiedkelėle“, festivalis „Vasara su M.K.Čiurlioniu“- Muzikų rėmimo fondo organizuota popietė „Girios aide“.

 

2010 m.  koncertas Savivaldybės salėje Nepriklausomybės dienai paminėti, lietuvių folkloro pristatymas Druskininkuose viešintiems norvegams, popietė „Vaikų velykėlės“ Parapijos namuose. Dalyvauta respublikiniame folkloro festivalyje „Gegutės šventė“, rengiamoje Kauno raj. Akademijos U.Karvelis gimnazijos, folkloro šventėje Telšiuose „Aš pasiejau veiną popą“, Alytaus raj. Eičiūnų folkloro ansamblio „Vieversa“ rengtuose naktišokiuose, Lenkijoje Augustavo miesto šventėje, kasmetinėje Dainavos krašto folkloro šventėje Druskininkuose, Ratnyčios bažnyčios 100-mečio jubiliejaus renginiuose. Pirmąkart prie gimnazijos laikantis tradicijų surengta Rasų šventė.

2011 m. dalyvauta miesto muziejuje vykusiame dzūkų dainininkės J.Jurkonienės ir vertėjo, literato, tremtinio, miesto garbės piliečio A.Dambrausko 100-ųjų metinių minėjimuose, Varėnoje vykusiose dzūkiškos polkos varžytuvėse Agnės Vilkaitės ir Igno Blažaičio pora laimėjo smagiausios poros ir žiūrovų prizų nominacijas, smagiai vakarota Eičiūnuose su „Vieversa“, koncertuota Sausio 13- osios brolijos pagerbimui skirtame renginyje. Kijevo lietuvių draugijos ir 147-osios vidurinės mokyklos kvietimu viešėta Kijeve, dalyvauta meniniame projekte „Susidraugavo Nemunas su Dniepru“, dalyvauta miesto Užgavėnių šventėje, „Saulės“ pagrindinėje m-kloje vykusioje Kaziuko mugėje, sėkmingai pasirodyta „Tramtatulio“ konkurse, kur Julijos Vilkaitės ir Guodos Dusevičiūtės duetas tapo regioninio konkurso turo nugalėtojomis, pateko į respublikinį turą, vykusį Kaune. Konkurse „Mūsų kraitis Europoje“ regione laimėta 2-oji vieta. Lietuvių folkloras pristatytas Druskininkuose surengtoje pasaulio debatininkų stovykloje. Antrą kartą prie gimnazijos trdiciškai švęstos Rasos.

2012 m. vykdytas tradicinis etnokultūros projektas- vakaronė su 1-ųjų klasių mokiniais, pirmą kartą organizuotos jaunimo folkloro kolektyvų sueituvės „Susipažinkim- draugaukim- nepamirškim“ (dalyvavo Biržų „Saulės“ gimnazijos folkloro ansamblis „Saulala“, Alytaus r. Eičiūnų- „Vieversa“), parengtas ir pristatytas bendruomenei Just. Marcinkevičiaus poezijos ir modernaus šokio meninis projektas „Kelk, broleli“, skirtas Kovo 11-ajai, dalyvauta respublikinėje vaikų ir jaunimo folkloro „Gegutės šventėje“ Kauno r. Ugnės Karvelis gimnazijoje ir T.Ivanausko įkurtame Obelynės parke, tarptautiniame muziejų nakties renginyje A.Jonyno dailės galerijoje, respublikiniame vaikų ir jaunimo festivalyje- stovykloje „Zalvynė“ Zarasuose, respublikinėje moksleivių dainų šventėje „Mano vardas- Lietuva“ (dalyvauta ansamblių vakaro programoje „Ir atlėkė paukštukė“ su geriausiais Lietuvos vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvais).

2013 m. veiklos svarbesni faktai:

 • Jaunimo folkloro kolektyvų – Trakų raj. „Gelužėlės“, Alytaus raj. „Vieversos“, Merkinės „Kukumbalio“, Varėnos jaunimo folkloro grupės ir „Racilukų“- sueituvės ir naktišokiai gimnazijoje.
 • Užgavėnės smagiai švęstos su Ricielių kaimo bendruomene.
 • Šiaulių raj. Raudėnuose pagal senąsias tradicijas švęstos Jurginės, dalyvauta Tarmių metams skirtoje konferencijoje- koncerte.
 • Viešnagė Biržuose, smagi vakaronė su „Saulala“, bendras koncertas Gatvės muzikos dienose.
 • Įspūdingos baltiškai paminėtos Rasos kartu su „Kukumbaliu“ prie Jonionių akmenų Merkinės apylinkėje.
 • Ansamblietė Julija Vilkaitė tapo „Tramtatulio“ diplomante.

2014 metų „Racilukų“ veiklos svarbiausi faktai:

 

 • Dalyvauta Kazlų Rūdoje vykusioje liaudies kolektyvų šventėje „Susieikim, kaimynėliai“.

  Gimnazijoje organizuotas Tarmių metams skirtas renginys „Visos tarmės gražiausios“. Jame dalyvavo įvairių tarmių atstovai ir folkloro ansamblis „Užnovietis“ iš Šakių rajono.

  Su Druskininkų miesto saviveiklininkais teatralizuotas koncertas  „Teka prisiminimų upė“, skirtas Vasario 16-ajai paminėti.

  Gimnazijoje kartu su taryba linksmintasi per Užgavėnes.

 

Smagiai švęstas „Racilukų“ 25-metis, parengta programa „Dainuokim dainelį- rasim ir dalalį“.

Dalyvauta respublikinėje Dainų šventės „Čia- mano namai“ Folkloro dienos „Laimužės lemta“ programoje Vilniuje. Ši šventė „Racilukams“ jau 8-oji!

 

2014- 2015  mokslo metai

 

 • Dalyvavo tarptautiniame vaikų folkloro festivalyje „Baltų raštai“, vykusiame Kaune.
 • Svečiavosi Leipalingyje liaudies dainininkų ir muzikantų sueituvėse „Susieikim, kaimynėliai“.
 • Koncertas Trakuose- Kalėdų senelių sostinėje, aplankyta Trakų pilis.
 • Vasario 16-oji paminėta miesto kultūros centro režisuotame renginyje „Protėvių dvasia gyva“.
 • Koncertas- vakaronė respublikinės lietuvių kalbos olimpiados, vykusios Druskininkuose,dalyviams.
 • Respublikinio konkurso „Atverk tautos lobynų gelmes“ dzūkijos regione laimėta I-oji vieta, iškovota teisė rungtis respublikoje kartu su visų Lietuvos regionų komandomis.
 • Daug gerų įspūdžių paliko Marcinkonyse vykusi folkloro šventėje „Dzūkų godos“, koncertas Tauragės miesto šventėje, skirtoje Etnografinių regionų metams, grįžtant aplankytos Panemunės pilys, Juškų muziejus Vilkijoje.
 •  Ypatinga Rasų šventė su Merkinės jaunimo etnokultūros klubu „Kukumbalis“,vakaronė su Biržų „Saulės“gimnazijos folkloro ansambliu „Saulala“, Tarmių rytmetys gimnazijoje su antrokais, vakaronė su pirmokais, vakaronė su lenkais- projekto „Mūsų mažos didžiosio tėvynės“ dalyviais.

 

2015-  2016 mokslo metai

 

 • LLKC inicijuota akcija „Visa Lietuva šoka“ Druskininkuose.
 • „Ryto“ gimnazijos 40-mečiui skirtų renginių savaitė.
 • Lietuvių folkloro pristatymas tarptautinėje KTU organizuotoje informatikų konferencijoje.
 • Tradiciniai renginiai: Tarmių popietė su gimnazijos antrokais, priešadventinė vakaronė su pirmokais.
 • Tauri Advento popietė „Draugystės“sanatorijos Raudonojoje salėje kartu su Merkinės „Kukumbaliu“.
 • Smagios Užgavėnės gimnazijoje, įtraukusios visą bendruomenę, vakaronė JUC-e.
 • Dzūkijos regiono vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Ėglynaicis“, vykęs Merkinės kultūros namuose.
 • LRT projekto „Nacionalinė ekspedicija. Nemunu per Lietuvą“ dalyvių sutiktuvės Druskininkuose, įsimintinas pabuvimas kartu su projekto dalyviais- Z.Kelmickaite, E. Jakilaičiu, A. Valinsku jaunesniuoju, Svaru ir kt.- A. Česnulio skulptūrų sodyboje Naujasodėje.
 • Visus metus ruošėmės respublikinei Moksleivių dainų šventei „Tu mums viena“- pastangos įvertintos. „Racilukai“- vienintelis Dzūkijos krašto jaunimo ansamblis, po apžiūros pakviestas dalyvauti Dainų šventės Ansamblių vakaro „Koks gražus tavo veidas, gimtine“ folkloro dalies Rasų(Joninių) programoje.Nepakartojami įspūdžiai parsivežti iš 9-osios ansamblio istorijoje dainų šventės.
 • Po to dar dalyvauta 23-ioje regioninėje Dainavos krašto šventėje, kasmet vykstančioje Druskininkuose, pirmąkart Žolinės švęstos Stračiūnų kaimo bendruomenėje su folkloro kolektyvu iš Aukštaitijos.

 

2017- 2018 metai

 

 • Priešadventinė vakaronė su Merkinės jaunimo klubo „Kukumbalis“ ir Vilniaus „Romuvos“ klubo nariais gimnazijoje.
 • Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“ Folkloro dienai „Didžių žmonių žemė“ parengta programa „Man daina- tai džiaugsmas“, skirta dzūkų dainininkei Agotei Saulevičiūtei- Žuraulienei.
 • Ansamblio programa puikiai įvertinta, kolektyvas sėkmingai pasirodė respublikinėje apžiūroje ir buvo pakviestas dvi dienas dalyvauti Vilniuje vykusioje Dainų šventėje.
 • Ansamblis dalyvavo tarptautinėse vaikų folkoro šventėse „Saulytė“,vykusioje Vilniuje, ir „
 • Tradicinėje pavasario vakaronėje, kurioje dalyvavo ilgamečiai draugai- „Kukumbalis“ iš Merkinės ir folkloro ansamblis „Saulala“iš Biržų, padėkojome abiturientui Matui.
 • Vilniaus universiteto botanikos sode folkloro ansamblis „Ratilio“ šventė savo 50-metį- „Racilukai“, šio ansamblio krikštavaikis, dalyvavo šventinėje programoje.
 • Dalyvauta 25-ojoje Dainavos krašto folkloro šventėje Druskininkuose ir folkloro festivalyje „Ėglynaicis“, vykusiame Varėnoje, tarptautiniuose festivaliuose- „Saulytė“ Vilniuje ir „Žilvitis žaliuoja“ Kaišiadoryse.
 • Svečiuotasi Merkinėje, dalyvauta respublikiniame renginyje „Kukumbalis“ ir draugai“.
 • Devintą kartą vyko tradicinis renginys „Tautosaka devintokų akimis“.
 • Antrus metus surengta Advento popietė- projektas kartu su technologijų mokytojais „Ir darbus lydi daina“. Susipažinome su tradiciniais amatais, žaidėme, dainavome liaudies dainas, minėme mįsles.

 

 

2019 metai

 

 • Naktišokiai Varėnoje „Kumeluko krikščynos“.
 • Vasario 16-ajai skirtas koncertas Ricielių bendruomenės centre.
 • Vakaronė Stračiūnų bendruomenės centre su gimnazistais- žygio pėsčiomis partizanų takais dalyviais.
 • „Racilukų“ ansamblio narė Živilė Malaškevičiūtė“ tapo respublikinio mokinių- liaudies dainininkų ir pasakotojų- konkurso „Tramtatulis“ laureate.
 • Paruošta programa, skirta ansamblio „Racilukai“ kūrybinės veiklos 30-mečiui paminėti. Programa pavadinta „Man daina- tai džiaugsmas“, skirta dzūkų dainininkams, iš kurių ansamblis sėmėsi įkvėpimo, mokėsi dainų. Tai Vieciūnų dainininkės Elžbieta ir Stasė Kukauskienės, druskininkietė, gimusi ir augusi Margionių kaime, Agotė  Žuraulienė, Juzė Jurkonienė iš Veršių kaimo ir Petras Zalanskas iš Mardasavo. Jubiliejinis „Racilukų“ koncertas- padėka šiems šviesiems žmonėms.
 • Dalyvauta tarptautiniame folkloro festivalyje „Tek saulužė ant maračių“, vykusiame Nidoje.
 • Nidoje kartu su kitais kolektyvais švęstos Rasos, kurias filmavo ir tiesiogiai transliavo LRT.